FE er reguleret af:

  • Bekendtgørelse nr. 1287 af 28. november 2017 af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) med senere ændringer (FE-loven).
  • Bekendtgørelse nr. 1028 af 11. juli 2018 om behandlingssikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger.
  • Bekendtgørelse nr. 836 af 7. august 2019 af lov om Center for Cybersikkerhed (CFCS-loven). Læs mere om øvrig lovgivning vedrørende centeret under centerets lovgivning.

FE-loven fastsætter rammerne for hvordan vi må tilvejebringe, behandle og videregive personoplysninger, herunder særligt oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer.

Endvidere fastsætter FE-loven, at det uafhængige kontrolorgan, Tilsynet med Efterretningstjenesterne, skal føre tilsyn med FE’s behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer.

Sidst opdateret 11. maj, 2020 - Kl. 12.59

Nødvendige (vis detaljer)

  • Forsvarets Efterretningstjeneste

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google