""

Forsvaret er til for at beskytte det danske samfund. Og ligesom der er en række trusler mod det danske samfund, er der også trusler mod Forsvaret, også når danske soldater ikke er i direkte kamp.

Det er en af vores kerneopgaver at forebygge, at Danmark og dansk forsvar bliver udsat for skadelige sikkerhedshændelser som f.eks. forsøg på spionage, terroranslag eller indbrud. Derfor støtter FE den interne sikkerhed i Forsvaret.

Det sker gennem en forebyggende sikkerhedsindsats og en kontraefterretningsindsats.

Sikkerhedsefterretningstjeneste
Tjenesten omfatter indhentning og analyse af informationer om truslerne mod forsvaret i Danmark og udlandet. Resultatet indarbejdes i FE’s trusselsvurderinger, hvor der, udover en beskrivelse af de enkelte trusler, foretages en vurdering af deres størrelse.

Ud over skriftlige trusselsvurderinger, der primært benyttes af de politiske og militære beslutningstagere, briefinger FE medarbejdere, der skal udsendes til international tjeneste. Senest ved hjemkomst foretager vi også en debriefing, således at observationer i missionsområdet bliver indsamlet.

Forebyggende foranstaltninger
Risikoen for spionage, sabotage, terrorisme og anden kriminalitet rettet mod forsvaret gør det nødvendigt at træffe forebyggende sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter forsvaret. Der er behov for en høj grad af sikkerhed for forsvarets enheder i udlandet og for transport/opbevaring af våben og sprængstoffer.

I samarbejde med forsvarets kommandomyndigheder sørger vi løbende for at fastsætte regelsæt med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Foranstaltningerne, kan f.eks. omfatte:

 • bevogtning
 • indhegningadgangskontrol
 • TV-overvågning af lokaliteter
  alarmer
 • brug af pengeskabe  procedurer for håndtering af følsomme oplysninger.

Vi foretager jævnlig kontrol på forsvarets tjenestesteder i ind- og udland og vi rådgiver om mulighederne for forbedringer.

Sidst opdateret 11. maj, 2020 - Kl. 11.02

Nødvendige (vis detaljer)

 • Forsvarets Efterretningstjeneste

Intern statistik (vis detaljer)

 • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

 • Facebook
 • Twitter
 • Google