Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Lokaliteter i Danmark 
Luftfoto af Kastellet
Luftfoto af Kastellet (Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste).

Kastellet 

FE har bl.a. til huse i en del af Kastellet i København.

Kastellet i København er et af de ældste og bedst bevarede fæstningsanlæg i Nordeuropa. Det var i 1664, at de første soldater marcherede ind i "Citadellet Frederikshavn", som det dengang kaldtes.

Kastellet fremstår i dag som en femstjernet konstruktion. De fem bastioner er navngivet hhv. Kongens, Dronningens, Grevens, Prinsessens og Prinsens bastion. Kastellet har sin egen kirke, Kastelskirken (siden 1902 sognekirke for Kastels Sogn) samt en mølle.

Udover Forsvarets Efterretningstjeneste bruges Kastellet af bl.a. Hjemmeværnskommandoen, Forsvarets Auditørkorps, Forsvarsministeriets Interne Revision, Forsvarets Bibliotek samt soldaterforeninger.

Det var i 1962, at man besluttede at samle efterretningsafdelingen, der dengang var tilknyttet Forsvarsstaben i Kastellet. Før havde man bl.a. haft til huse i Trommesalen ved Vesterport, men det var blevet trangt med plads. Siden er FE flyttet ind og ud af mange af Kastellets bygninger, efterhånden som tjenestens opgaveportefølje og antal af ansatte voksede.

Artillerikanon på Kastellet Lygte på hjørnet af Elefantstok
Billede til venstre: I 1670 havde fæstningen i alt 94 skyts. Nu rummer Prinsessens Bastion tre ’12-pundige’ bronzekanoner – fremstillet i Danmark i 1766-69. De bærer Christian VII’s portræt og håndtagene er formet som fremadvendte elefanthoveder. Ved specielle lejligheder saluteres der med disse kanoner. I Prinsens Bastion står desuden to støbejerns tappemorterer og i Kongens og Dronningens Bastion er yderligere seks kanoner. Billede til højre: Hjørnet af Elefantstok - en af Kastellets seks stokke, der i gammel tid husede soldaterne på kasernen. Med årene fik bygningerne navne efter deres funktion: Generalstok, - her boede Kastellets kommandanter, før Kommandantgården blev opført. Artilleristok husede fæstningens artillerister og Stjernestok, Elefantstok, Svanestok og Fortunstok er opkaldt efter de marketenderier, der hørte til barakken.
Sidst opdateret 10-03-2020 - kl. 10:34

Interne links

Eksterne links