Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Folketingets kontrol 

Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne (betegnes i det daglige Kontroludvalget)

 

Fra Folketingets side er den politiske kontrol med FE suppleret med et særligt udvalg, der blev etableret ved lov nr. 378 af 6. juli 1988, med det formål at have indseende med FE og PET.

1988-loven blev ved lov nr. 632 af 12. juni 2013 udvidet i forbindelse med de samtidigt fremsatte lovforslag om lov om Politiets Efterretningstjeneste og lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.
Formålet med ændringsloven om Kontroludvalget er at gennemføre en styrkelse af den parlamentariske kontrol og indsigt på efterretningsområdet. Med ændringsloven får Kontroludvalget øget indsigt i efterretningstjenesternes virksomhed.

Desuden indføres regler om bl.a. inddragelse af udvalget ved udpegning af medlemmer af Tilsynet med Efterretningstjenesterne, regler om indsigt i tilsynets virksomhed, ligesom der skabes øget åbenhed om Kontroludvalgets virksomhed.

Udvalget består af fem folketingsmedlemmer, som er udpeget af de fem største partier i Folketinget. Udvalget skal efter loven bl.a. underrettes om indholdet af de retningslinjer, der gælder for FE’s virksomhed, ligesom udvalget skal underrettes forud for henlæggelse af væsentlige  nye opgaver til Politiets Efterretningstjeneste.

 

Udvalget skal endvidere orienteres om væsentlige omstændigheder af sikkerhedsmæssig karakter eller vedrørende udenrigspolitiske spørgsmål, som er af betydning for efterretningstjenesternes virksomhed.

 

Med ændringsloven er regeringen ligeledes pålagt at underrette Kontroludvalget, hvis en henstilling fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne til FE eller PET ikke følges.

 

Det fremgår af loven, at der ved orientering af udvalget skal tages hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for efterretningsvirksomhed. Medlemmerne har tavshedspligt om, hvad de erfarer i udvalget.

 

Læs den samlede lov om Kontroludvalget.

Sidst opdateret 06-01-2014 - kl. 14:49

Interne links

Eksterne links