Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Underretning fra væsentlige operatører i medfør af EU's NIS-direktiv 

Virksomheder og myndigheder, der er identificeret som operatører af væsentlige tjenester (Operators of Essential Services, OES) i medfør af NIS-direktivet, skal underrette CFCS, der er national CSIRT, og de sektoransvarlige myndigheder om sikkerhedshændelser.

Underretning skal ske via Virk.dk

Forpligtelsen til at indberette har været gældende siden d. 10. maj 2018, hvor ny lovgivning om underretning af væsentlige sikkerhedshændelser i net- og informationssystemer trådte i kraft i en række samfundskritiske sektorer.

Reglerne implementerer NIS-direktivet (direktiv 2016/1148/EU). For yderligere information om den sektorspecifikke implementering af NIS-direktivet henvises til de ansvarlige sektormyndigheder.

Sidst opdateret 23-01-2020 - kl. 12:03