Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Underretning fra teleudbydere 

Underretning af Center for Cybersikkerhed (CFCS) om aftaleforhandlinger

Det følger af bekendtgørelse nr. 1256 af 27. november 2019 om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerheds §§ 3 og 4, at væsentlige erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester i visse tilfælde skal underrette CFCS forud for, at der indledes aftaleforhandlinger.

Underretning om aftaleforhandlinger til CFCS skal ske via e-mail til tele@cfcs.dk.

Underretningen vil være fritaget fra aktindsigt.

Underretning af CFCS ved brud på informationssikkerheden

Det følger af bekendtgørelse nr. 1256 af 27. november 2019 om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerheds §§ 7-12, at udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester skal underrette CFCS ved brud på informationssikkerheden, der har væsentlige følger for driften af net og tjenester.

Underretning om brud på informationssikkerheden til CFCS skal ske via Virk.dk.

Underretningen vil være fritaget fra aktindsigt.

Underretning af CFCS ved aktivering og de-aktivering af internt beredskab

Det følger af bekendtgørelse nr. 567 af 1. juni 2016 om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenesters § 32, at væsentlige erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester straks skal underrette CFCS ved enhver aktivering og de-aktivering af udbyderens interne beredskab. Underretning om aktivering og de-aktivering af internt beredskab til CFCS skal ske på:

Telefon: 33 32 55 80
Underretningen skal ligeledes sendes til CFCS på e-mail til beredskab@cfcs.dk.
Sidst opdateret 03-01-2020 - kl. 14:54