Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Indberetning som teleudbyder 

Center for Cybersikkerhed har ressortansvaret for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren. Erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester er ved lov forpligtet til skriftligt at afgive oplysninger til centeret om væsentlige dele af udbydernes net og tjenester eller varetagelsen af driften heraf.

Ved underretning af Center for Cybersikkerhed om aftaleforhandlinger jævnfør, § 3 og § 4 i Bekendtgørelse nr. 566 om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed skal det ske til tele(at)cfcs.dk.

Ved underretning om brud på informationssikkerheden hos teleudbydere jævnfør, § 10, stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 566 om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed, skal denne formular anvendes og underretningen sendes til teletilsyn(at)cfcs.dk.

Generel kontakt til Telemyndigheden bedes rettet via:
Telefon: +45 3332 5580E-mail: tele(at)cfcs.dk

Om krypteret underretning af CFCS

Krypterede e-mails kan sendes til Telemyndigheden ved anvendelse af følgende PGP-nøgle, som du kan downloade på http://pgp.mit.edu

For at validere nøglen, skal du se, om den har følgende fingerprint, når du har downloadet den: 06E2 D905 B08C 37A9 D42A 0493 B61E A724 6298 1F0D
 

Sidst opdateret 11-11-2016 - kl. 10:04