Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Indberetning for offentlige myndigheder 

Statslige myndigheder har de sidste to år været forpligtet til at underrette Center for Cybersikkerhed i tilfælde af større it-sikkerhedsmæssige hændelser i deres digitale infrastruktur. I den gældende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er det desuden aftalt, at kommuner og regioner også skal underrette Center for Cybersikkerhed, mens det er en frivillig ordning for private virksomheder. 

Benyt følgende dokumenter til indberetningen:


Offentlige myndigheder og virksomheder, der beskæftiger sig med samfundsvigtige funktioner, samt myndigheder under Forsvarsministeriet kan i forbindelse med sikkerhedshændelser kontakte Netsikkerhedstjenesten døgnet rundt:

Vagttelefon: +45 3289 8989
E-mail: contact(at)govcert.dk
FIIN: FE-KTP-MILCERT

Om krypteret underretning af CFCS

Krypterede e-mails kan sendes til Netsikkerhedstjenesten ved anvendelse af PGP-nøgle.

https://pgp.mit.edu/ kan du downloade PGP-nøglen:
https://pgp.mit.edu/pks/lookup?op="get&search=0x3CDA68796740E2CD"

For at validere nøglen, skal du se, om den har følgende fingerprint, når du har downloadet den: 2CE4 BA61 B873 B089 0BE9 4ED2 3CDA 6879 6740 E2CD

Hvis du sender en inficeret fil til analyse hos Netsikkerhedstjenesten, skal du sende den som en zip-fil. Filen skal beskyttes med et password, og du bedes benytte følgende password: infected.
Sidst opdateret 13-12-2016 - kl. 09:59