Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Underretning fra offentlige myndigheder 

Siden den 1. september 2014 har alle statslige myndigheder været forpligtet til at underrette Center for Cybersikkerhed ved større it-sikkerhedshændelser. Kommuner og regioner blev i forbindelse med Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 ligeledes forpligtet til at underrette om større it-sikkerhedshændelser.

Underretning om it-sikkerhedshændelser til CFCS skal ske via følgende link til virk.dk.

Underretningen vil være fritaget fra aktindsigt.

Offentlige myndigheder, der beskæftiger sig med samfundsvigtige funktioner, samt myndigheder under Forsvarsministeriet kan i forbindelse med it-sikkerhedshændelser kontakte Netsikkerhedstjenesten døgnet rundt:

Telefon: +45 3332 5580
E-mail: cert@cert.cfcs.dk
FIIN: FE-KTP-MILCERT

Ved behov kan e-mails sendt til Netsikkerhedstjenesten krypteres. Vi modtager e-mails krypteret med vores offentlige PGP eller NemID certifikater.

Download CFCS CERT offentlig PGP-nøgle
Download Nemid offentlig certifikat
Sidst opdateret 18-02-2020 - kl. 12:05