Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Underretning til Center for Cybersikkerhed 

Underretninger om sikkerhedshændelser (NIS-direktivet)
10. maj 2018 træder ny lovgivning i kraft om underretning af væsentlige sikkerhedshændelser i net- og informationssystemer inden for en række sektorer. Det er en implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/1148/EU af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen.

Det betyder, at underretninger til CSIRT og myndigheder om sikkerhedshændelser fremover vil ske via en fælles portal på Virk.dk.

Underretning før 10. maj 2018
Underretning til Center for Cybersikkerhed sker via tre forskellige underretningsordninger - to af dem obligatoriske, den sidste frivillig.
 

Sidst opdateret 30-08-2018 - kl. 10:36