Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Underretning for udbydere af internetudvekslingspunkter (IXP'er) 

Det følger af bekendtgørelse nr. 454 af 8. maj 2018 om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkters §§ 7-9, at operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter skal underrette Center for Cybersikkerhed (CFCS) om hændelser, der har væsentlige konsekvenser for kontinuiteten af de væsentlige tjenester, som operatørerne leverer.


Underretning om ovennævnte hændelser til CFCS skal ske via følgende link til virk.dk.


Sidst opdateret 07-05-2019 - kl. 13:47