Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Trusselsvurderinger fra CFCS 


Forsvarets Eterretningstjeneste vurderer, at danske myndigheder og virksomheder er truet af en omfattende og voksende spionage via internettet. Truslen kommer især fra statsstøttede aktører, der udfører spionage med henblik på at bruge informationer til at understøtte deres egen økonomiske, militære og samfundsmæssige udvikling. Den teknologiske udvikling gør, at cybertruslen er meget dynamisk. Dette stiller store krav til detektionsevne, sikkerhedsforanstaltninger og beredskab.

Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed (CFCS) definerer cybertrusler som trusler fra cyberangreb, hvor en aktør forsøger at forstyrre eller få uautoriseret adgang til data, systemer, digitale netværk eller digitale tjenester. Anden brug af internettet med ondsindet formål, såsom rekruttering til terrorgrupper via sociale medier eller salg af narkotika på internettet, indgår ikke i denne definition af cybertrusler.

Cybertruslen mod Danmark 2020

Cybertruslen mod Danmark 2019
Formålet med denne årlige, nationale trusselsvurdering er at redegøre for den samlede cybertrussel, der møder danske myndigheder og virksomheder. Truslen er størst fra cyberspionage udført af stater og fra cyberkriminalitet. (English version)
Trusselsvurdering: Hackere misbruger legitime programmer i cyberangreb

Hackere misbruger legitime programmer
Denne trusselsvurdering beskriver en angrebsteknik, hvor hackere misbruger ofrets egne programmer. Teknikken kan være svær at opdage, men virksomheder og myndigheder har mulighed for at mindske angrebsfladen og beskytte sig bedre imod den.
Trusselsvurdering: Digitale gidseltagere på storvildtsjagt

Truslen fra ransomware
Der er på globalt plan på ny en stigende trussel fra målrettede ransomware-angreb mod myndigheder og virksomheder. Center for Cybersikkerhed vurderer, at truslen mod danske myndigheder og virksomheder også er stigende. Målrettede ransomware-angreb har i enkelte tilfælde ramt danske virksomheder.
Trusselsvurdering: Cyberangreb mod leverandører

Truslen fra bevidste og ubevidste insidere
Fremmede stater og kriminelle angriber ofte deres mål gennem forsyningskæden ved at kompromittere leverandører. Denne trusselsvurdering kan bruges af virksomheder og myndigheder til at sætte fokus på cybertruslen mod forsyningskæden. (English version)

Trusselsvurdering: Cybertruslen fra bevidste og ubevidste insidere

Truslen fra bevidste og ubevidste insidere
Formålet med denne trusselsvurdering er at orientere ledelsen vedmyndigheder og virksomhederom truslen fra insidere med adgang til forretningskritiske it-systemer. Medarbejdere, som er uopmærksomme, uagtsomme eller har ondsindede intentioner, kan forårsage skadelige kompromitteringer af informationssikkerheden i disse organisationer. (English version)Trusselsvurdering: Cybertruslen mod telesektoren

Trusselsvurdering: Søfart
Trusselsvurderingen redegør for cybertrusler, der er rettet mod den danske telesektor. Telesektoren i Danmark er vigtig for samfundets funktion, stabilitet og økonomi. Hensigten er at orientere telesektoren om truslerne, så den bedre kan beskytte sig. Trusselsvurderingen kan eksempelvis indgå i sektorens arbejde med den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. (English version).Trusselsvurdering: Cybertruslen mod søfartssektoren

Trusselsvurdering: Søfart
Trusselsvurderingen redegør for cybertrusler, der er rettet mod den danske søfartssektor. Søfartssektoren i Danmark er vigtig for samfundets funktion, stabilitet og økonomi. Hensigten er at orientere søfartssektoren om truslerne, så den bedre kan beskytte sig. Trusselsvurderingen kan eksempelvis indgå i sektorens arbejde med den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. (English version)


Trusselsvurdering: Transportsektoren

Trusselsvurdering: Transport
Denne trusselsvurdering redegør for cybertrusler, der er rettet mod den danske transportsektor. Transportsektoren i Danmark er vigtig for samfundets funktion og stabilitet. Hensigten er at orientere transportsektoren om truslerne, så den bedre kan beskytte sig. Trusselsvurderingen kan eksempelvis indgå i risikovurderingen for sektoren i forbindelse med den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Cybertruslen mod luftfartssektoren

Trusselsvurderingen beskriver cybertruslen mod den danske luftfartssektor. Vurderingen analyserer dermed truslen mod danske lufttrafikstyrings- og luftfartsmyndigheder, lufthavne, flyselskaber og underleverandører til flyproducenter. (English version)


Trusselsvurdering: Energisektoren

Trusselsvurdering: Energisektoren
Trusselsvurderingen redegør for de cybertrusler, som er rettet mod energisektoren i Danmark. Energisektoren har direkte betydning for samfundets funktion, stabilitet og sikkerhed. Trusselsvurderingen udgives til anvendelse i bl.a. risikovurderingen for sektoren i forbindelse med den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. (English version)Trusselsvurdering: Cybertruslen mod finanssektoren

Trusselsvurdering: Finanssektoren
Trusselsvurderingen redegør for de cybertrusler, der er rettet imod den danske finanssektor. Finanssektoren i Danmark er vigtig for samfundets funktion, stabilitet og økonomi. Hensigten er at orientere finanssektoren om truslerne, så den bedre kan beskytte sig. Trusselsvurderingen kan eksempelvis indgå i risikovurderingen for sektoren i forbindelse med den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. (English version)Trusselsvurdering: Cybertruslen mod sundhedssektoren

Trusselsvurdering: Sundhedssektoren
Denne trusselsvurdering redegør for cybertrusler, der er rettet imod den danske sundhedssektor. Sundhedssektoren i Danmark er vigtig for samfundets funktion, stabilitet og velfærd. Hensigten er at orientere sundhedssektoren om truslerne, så den bedre kan beskytte sig. Trusselsvurderingen kan eksempelvis indgå i risikovurderingen for sektoren i forbindelse med den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. (English version)Alle trusselsvurderinger fra Center for Cybersikkerhed
Trusselsvurdering: Cybertruslen mod Danmark 2020
The Cyber Threat Against Denmark 2020
Trusselsvurdering: Cybertruslen mod forsvarsindustrien 2020
The Cyber Threat Against the Defence Industry
Trusselsvurdering: Cybertruslen mod Danmark under COVID-19 pandemien
Threat Assessment: The Cyber Threat Against Denmark During the COVID-19 Pandemic
Trusselsvurdering: Cybertruslen mod Danmark 2019
Trusselsvurdering: Cybertruslen mod skibes operationelle systemer
Threat assessment: The cyber threat against operational systems on ships
Trusselsvurdering: Cybertruslen gælder også ved hjemmearbejde
Trusselsvurdering: Hackere misbruger legitime programmer i cyberangreb
Cybertruslen mod luftfartssektoren.
Trusselsvurdering: Cyberangreb mod leverandører
Threat assessment: Cyber attacks against suppliers
Trusselsvurdering: Cybertruslen mod telesektoren
Threat Assessment: The Cyber Threat from Intentional and Unintentional Insiders
Trusselsvurdering: Truslen fra bevidste og ubevidste insidere
Trusselsvurdering: Cybertruslen mod søfartssektoren
Threat Assessment: The Cyber Threat Against the Danish Maritime Sector (EN)
Threat Assessment: The Cyber Threat Against the Danish Energy Sector (EN)
Trusselsvurdering: Cybertruslen mod land- og lufttransport
Trusselsvurdering: Cybertruslen mod energisektoren
Trusselsvurdering: Cybertruslen mod Danmark 2018
Threat Assessment: The Cyber Threat Against Denmark 2018 (EN)
Trusselsvurdering: Cybertruslen mod finanssektoren i Danmark
Threat Assessment: The cyber threat against the Danish financial sector (EN)
Trusselsvurdering: Cybertruslen mod sundhedssektoren i Danmark
Threat Assessment: The Cyber Threat Against the Danish Healthcare Sector Trusselsvurdering: Danske universiteter er mål for cyberangreb
Trusselsvurdering: Meltdown og Spectre gør computere sårbare over hele verden
Trusselsvurdering: DDoS-angreb stiger i antal og størrelse
Threat assessment: DDoS attacks on the rise in number and scale
Trusselsvurdering: Destruktive cyberangreb kan ramme danske virksomheder og myndigheder
Threat assessment: Destructive cyberattacks may hit Danish Companies and public authorities
Trusselsvurdering: Truslen fra hackerværktøjer mod Windows styresystemer Trusselsvurdering: WannaCry ransomware kampagne
Trusselsvurdering: Zero-day sårbarhed i Microsoft Windows IIS 6.0 webservere
Trusselsvurdering: Sårbarhed i Cisco CMP software kan udnyttes via Telnet
Threat assessment: Threat_to_the_Maritime_Sector
Trusselsvurdering: Cybertruslen mod telesektoren i Danmark
Threat assessment: The cyber threat against the Danish telecommunications sector
Trusselsvurdering: Cybertruslen mod Danmark 2017
Threat assessment: The cyber threat against Denmark 2017
Trusselsvurdering: Sårbarhed i Cisco WebEx browserudvidelse
Trusselsvurdering: Nye sårbarheder i Cisco firewalls er blevet offentliggjort
Threat assessment: Foreign hackers threaten Danish public research
Trusselsvurdering: Hackere fra udlandet truer dansk offentlig forskning
Trusselsvurdering: Truslen fra "Stagefright"-sårbarheden i Android-styresystemet
Trusselsvurdering: Cybertruslen mod Danmark 2016
Threat assessment: The Cyber Threat Against Denmark 2016
Trusselsvurdering: APT-angreb mod danske myndigheder, virksomheder og organisationer
Trusselsvurdering: Fremmede stater scanner danske virksomheder og myndigheder for sårbarheder i it-systemer