Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Undersøgelsesrapporter fra CFCS Undersøgelsesenheden
I december 2014 udkom den første nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. Forsvaret mod cybertrusler blev yderligere styrket i 2015. Fælles for de to tiltag er målet med at forankre indsatsen mod cyberangreb i CFCS og gøre den mere effektiv. Et af initiativerne i de to tiltag var at etablere en særlig enhed, der har til opgave at undersøge og afdække større cyberhændelser. På baggrund af disse udredninger udsender Undersøgelsesenheden rapporter, så myndigheder og virksomheder kan drage nytte af erfaringerne fra tidligere hændelser og beskytte sig bedre.Glemmer du, så husker hackerne

Glemmer du, så husker hackerne
Ny undersøgelsesrapport fra Center for Cybersikkerhed beskriver, hvordan en dansk organisation blev hacket fem gange på to år. Det skete via en sårbarhed, som havde været mulig at opdatere og dermed sikre sig mod i mere end seks år. Center for Cybersikkerhed bistod i januar 2019 den pågældende organisation med undersøgelser og vejledning i sagen.

English version: Investigation report: Hackers remember the vulnerabilities we forgetStatsstøttet hackergruppe forsøger at kompromittere netværksudstyr

Målrettede forsøg på hacking af den danske energisektor
En statsstøttet aktør har forsøgt at gennemføre flere angreb på udvalgte danske myndigheder med henblik på spionage. CFCS udsendte den 18. april 2018 et offentligt varsel i forbindelse med hændelserne, og CFCS arbejdede efterfølgende videre og håndterede sagerne i samarbejde med relevante myndigheder.
Målrettede forsøg på hacking af den danske energisektor

Målrettede forsøg på hacking af den danske energisektor
Denne undersøgelsesrapport beskriver flere målrettede forsøg på at få uautoriseret adgang til netværk i organisationer i den danske energisektor i 2017. Rapporten indeholder forslag til tiltag, der med udgangspunkt i erfaringerne fra hændelserne kan hjælpe myndigheder og virksomheder til at modvirke lignende forsøg på indbrud.
Når Danmark sover - fjendtlig opmarch på usikre servere

Når Danmark sover - fjendtlig opmarch på usikre servere
Denne rapport beskriver et vedholdende og bredspektret cyberangreb rettet mod mindst seks danske virksomheder og myndigheder. Aktøren bag angrebet har udnyttet svagheder i et open source it-system, kaldet JBoss, der anvendes af alle de ramte virksomheder og myndigheder.

Alle undersøgelsesrapporter fra Center for Cybersikkerhed

Når Danmark sover – fjendtlig opmarch på usikre servere
KingofPhantom - bagdør til hovedmålet
Phishing uden fangst - Udenrigsministeriet under angreb
Outsourcing - hvem har ansvaret?
Én aktør, mange angreb