Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Opgaver 

Telemyndighed 

For så vidt angår it-beredskab har Center for Cybersikkerhed ressortansvaret for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren. Det betyder, at centeret efter bemyndigelse i lov om net-og informationssikkerhed udsteder bekendtgørelser og har til opgave at føre tilsyn på området samt på overordnet niveau at koordinere håndteringen af særlige trusler, som kan påvirke informationssikkerheden i telesektoren.

Centeret rådgiver også samfundets beredskabsaktører om teleberedskab. Desuden yder centeret rådgivning om sikkerhed i mobile enheder og gennemfører reaktive tekniske analyser.

I beredskabssituationer har Center for Cybersikkerhed den koordinerende rolle i relation til samfundets teleforsyning. En af centerets opgaver er derfor at planlægge for og varetage krisestyring med henblik på i videst muligt omfang at tilgodese samfundsvigtige myndigheders og virksomheders adgang til telefoni og internetkommunikation i beredskabssituationer.

Læs mere om lovgivning om informationssikkerhed og beredskab på teleområdet.

Generel kontakt til Telemyndigheden ved Center for Cybersikkerhed bedes rettet via:
Telefon: +45 3332 5580
E-mail: tele(at)cfcs.dk

Om indberetning af hændelser til Telemyndigheden ved Center for Cybersikkerhed læs her
Sidst opdateret 19-02-2019 - kl. 16:00

Værktøjer