Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Opgaver 

Netsikkerhedstjenesten 

Netsikkerhedstjenesten i Center for Cybersikkerhed blev etableret i 2014 som en sammenlægning af varslingstjenesterne GovCERT og MILCERT.

Netsikkerhedstjenesten har til opgave at opdage, analysere og bidrage til at imødegå sikkerhedshændelser hos forsvaret og de virksomheder og statslige myndigheder, der er tilsluttet tjenestens såkaldte sensornet. Endvidere kan regioner, kommuner og private virksomheder, der varetager samfundsvigtige funktioner, efter anmodning blive tilsluttet Netsikkerhedstjenesten.

Omdrejningspunktet for Netsikkerhedstjenestens arbejde er ikke almindelige cybertrusler og simple angreb – dem skal myndighederne og virksomhederne i første omgang selv skal forholde sig til.

Netsikkerhedstjenestens indsats fokuserer på de mest avancerede angreb, der oftest udføres af statsstøttede aktører, eller cyberangreb, der i øvrigt kan påvirke det danske samfund i væsentlig grad.

Myndigheder og virksomheder, der er tilsluttet CFCS’s Netsikkerhedstjeneste
Beskæftigelsesministeriet
Danmarks Nationalbank
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Erhvervsministeriet
Finansministeriet
Finanstilsynet
Folketinget
GEUS (Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet)
Justitsministeriet
Kriminalforsorgen
Kulturministeriet
Miljø- og Fødevareministeriet
Undervisningsministeriet
Rigspolitiet
Skatteministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Statens It
Statsministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Transport- og Bygningsministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Udenrigsministeriet
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Økonomi og Indenrigsministeriet
DONG Energy
Systematic

Sidst opdateret 25-06-2018 - kl. 15:07

Kontakt