Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Opgaver 

Center for Cybersikkerheds opgaver

Center for Cybersikkerheds hovedopgave er at understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i den informations- og kommunikationsteknologiske infrastruktur, som samfundsvigtige funktioner er afhængige af.

Denne opgave løses blandt andet ved, at Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste opdager, analyserer og bidrager til at imødegå avancerede cyberangreb mod myndigheder og virksomheder, der er beskæftiget med samfundsvigtige funktioner. Der kan eksempelvis være tale om angreb mod finanssektoren, staten, telenettet, vandforsyningen – med andre ord de vigtige driftsfunktioner, som vores samfund er afhængig af.
Læs mere om netsikkerhedstjenesten.

Center for Cybersikkerhed har som en del af forsvarsforliget 2018-2023 og den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi fra maj 2018 fået til opgave at oprette et cybersituationscenter. Dette situationscenter skal i løbet af forsvarsforligsperioden udvides til døgnbemanding året rundt. Denne kapacitet forventes opnået ultimo 2020.
Læs mere om situationscenterets opgaver.

Center for Cybersikkerhed varetager desuden funktionen som Danmarks nationale it-sikkerhedsmyndighed. Dette indebærer blandt andet, at centeret oplyser, vejleder og rådgiver danske myndigheder og virksomheder om it-sikkerhed og fungerer som nationalt kompetencecenter på cybersikkerhedsområdet. 
Læs mere om Center for Cybersikkerheds rolle som national it-sikkerhedsmyndighed

Derudover er Center for Cybersikkerhed myndighed for informationssikkerhed og beredskab på teleområdet. Det betyder, at centeret blandt andet fører tilsyn på området, ligesom centeret også rådgiver også samfundets beredskabsaktører om teleberedskab.
Læs mere om Center for Cybersikkerheds rolle som telemyndighed.

Interne links