Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Kontakt 

Kontakt 

Center for Cybersikkerhed
Forsvarets Efterretningstjeneste
Postadresse: Kastellet 30
Besøgsadresse: Holsteinsgade 63
2100 København Ø

E-mail: cfcs(at)cfcs.dk
Telefon: +45 3332 5580
Kontortid: Mandag til torsdag kl. 08.30 - 16.00 og fredag kl. 08.30 - 15.30

CVR: 27186823
EAN: 5798000201231  

Pressen kan kontakte Center for Cybersikkerheds pressevagt på telefon +45 2016 0593 eller på mail: FEkommunikation@fe-ddis.dk 

I sager vedrørende digital kriminalitet bedes borgere henvende sig til deres lokale politi eller optage en anmeldelse på www.politi.dk.

Underretninger om sikkerhedshændelser (NIS-direktivet)
10. maj 2018 træder ny lovgivning i kraft om underretning af væsentlige sikkerhedshændelser i net- og informationssystemer inden for en række sektorer. Det er en implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/1148/EU af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen.

 

Det betyder, at underretninger til CSIRT og myndigheder om sikkerhedshændelser fremover vil ske via en fælles portal på Virk.dk.

Kontakt Center for Cybersikkerheds Netsikkerhedstjeneste
Myndigheder, kommuner og virksomheder, der beskæftiger sig med samfundsvigtige funktioner, samt myndigheder under Forsvarsministeriet kan i forbindelse med sikkerhedshændelser kontakte Netsikkerhedstjenesten døgnet rundt: 

Vagttelefon: +45 3289 8989
E-mail: cert(at)cert.cfcs.dk 
FIIN: FE-KTP-MILCERT

Krypterede e-mails kan sendes til Netsikkerhedstjenesten ved anvendelse af PGP-nøgle. På https://pgp.mit.edu/pks/lookup?op=get&search=0x3CDA68796740E2CD kan du downloade PGP-nøglen.

 

For at validere nøglen, skal du se, om den har følgende fingerprint, når du har downloadet den: 2CE4 BA61 B873 B089 0BE9 4ED2 3CDA 6879 6740 E2CD

Hvis du sender en inficeret fil til analyse hos Netsikkerhedstjenesten, skal du sende den som en zip-fil. Filen skal beskyttes med et password, og du bedes benytte følgende password: infected.

Indberetning via den frivillige underretningsordning

Statslige myndigheder og private virksomheder kan i henhold til Lov om Net – og Informationssikkerhed indberette til Center for Cybersikkerhed uden at blive omfattet af aktindsigt.

Benyt følgende til indberetningen:


Indberetningsskemaet sendes til underretning(at)cfcs.dk. E-mails kan krypteres med nøglen: https://pgp.mit.edu/pks/lookup?search=0x53130fa6d5578465.
Til verifikation af nøglen kan følgende fingerprint anvendes: FED8 7A2E 1771 6C2E A262  41BA 5313 0FA6 D557 8465


Læs mere om baggrunden for den frivillige underretningsordning


Kontakt Telemyndigheden ved Center for Cybersikkerhed
Generel kontakt til Telemyndigheden bedes rettet til os via:
Telefon: +45 3332 5580
E-mail: tele(at)cfcs.dk

Krypterede e-mails kan sendes til Telemyndigheden ved anvendelse af følgende PGP-nøgle, som du kan downloade på: http://pgp.mit.edu/pks/lookup?op=get&search=0x53130FA6D5578465

For at validere nøglen, skal du se, om den har følgende fingerprint, når du har downloadet den: 06E2 D905 B08C 37A9 D42A 0493 B61E A724 6298 1F0D

Ved underretning af Center for Cybersikkerhed om aftaleforhandlinger jævnfør, § 3 og § 4 i Bekendtgørelse nr. 566 om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed skal det ske til tele(at)cfcs.dk.

Ved underretning om brud på informationssikkerheden hos teleudbydere jævnfør, § 10, stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 566 om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed, skal denne formular anvendes og underretningen sendes til teletilsyn(at)cfcs.dk. 

Sidst opdateret 31-05-2018 - kl. 12:38

Pressekontakt

Pressen kan
henvende sig
til pressevagten på telefon
+45 2016 0593 eller på mail: FEkommunikation@fe-ddis.dk

Underretningsordning

Portal til indberetning af brud på sikkerhed.

Ved brug af den frivillige underretningsordning anvendes følgende:


Indberetningskema sendes til underretning(at)cfcs.dk.

E-mails kan krypteres med følgende nøgle

Verificér med: FED8 7A2E 1771 6C2E A262 41BA 5313 0FA6 D557 8465

RFC-2350