Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Organisation 
CFCS organisationsdiagram

Organisation 

Chef for Center for Cybersikkerhed:
Thomas Lund-Sørensen


                

Center for Cybersikkerhed
CFCS er national it-sikkerhedsmyndighed og nationalt kompetencecenter på cybersikkerhedsområdet og skal understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i den digitale infrastruktur, som samfundsvigtige funktioner er afhængige af. Det sker bl.a. gennem rådgivning og vejledning og monitorering af myndigheder og virksomheders netværkskommunikation med henblik på at imødegå de mest avancerede cyberangreb. Centeret er desuden myndighed for informationssikkerhed og beredskab på teleområdet.

Centeret er en sektor i FE og består af seks afdelinger:

Rådgivning og standarder
Afdelingen yder generel rådgivning om cyber- og informationssikkerhed, herunder rådgivning til myndigheder og virksomheder i samfundsvigtige sektorer samt til leverandører til disse. Afdelingen varetager desuden rollen som national myndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren.

Forsvar og akkreditering
Afdelingen varetager opgaven som national it-sikkerhedsmyndighed, herunder på vegne af NATO og EU. Afdelingen sikkerhedsgodkender og fører tilsyn med elektroniske informationssystemer og installationer, der behandler klassificerede informationer. Afdelingen leder og kontrollerer endvidere den militære it-sikkerhedstjeneste på Forsvarsministeriets område og yder rådgivning om cyber- og informationssikkerhed til myndigheder på Forsvarsministeriets område. Afdelingen udfører sikkerhedsteknologiske undersøgelser og tekniske sikkerhedseftersyn.

Cyber policy
Afdelingen bidrager blandt andet til det strategiske samarbejde om cybersikkerhed med myndigheder og virksomheder i samfundsvigtige funktioner inden for rammerne af den nationale cyber- og informationsstrategi samt en række internationale opgaver ikke mindst på EU-området bl.a. rollen som nationalt kontaktpunkt i regi af NIS-direktivet. Derudover har afdelingen ansvar for CFCS’ eksterne kommunikation på hjemmeside og sociale medier, dog ikke pressehåndtering.

Situationscenter
Afdelingen har til opgave at opdage, analysere og bidrage til at imødegå sikkerhedshændelser hos de statslige myndigheder og virksomheder, der er tilsluttet CFCS' netsikkerhedstjeneste. På sigt vil afdelingen være ansvarlig for at tilvejebringe et nationalt cybersituationsbillede. Afdelingen er desuden centralt operativt kontaktpunkt i forhold til myndigheder og virksomheder i samfundsvigtige funktioner, herunder ift. EU og NATO.

Cyberanalyse
Afdelingen har til opgave at udarbejde analytiske produkter om cybertruslen, herunder blandt andet generelle og sektorspecifikke trusselsvurderinger samt undersøgelsesrapporter. Viden om trusselsaktørers intention og kapacitet er forankret i afdelingen.

Defensive cyberoperationer
Afdelingen for cyberoperationer har til opgave at opdage, analysere og bidrage til at imødegå sikkerhedshændelser hos statslige myndigheder, forsvaret og private virksomheder, der varetager samfundsvigtige funktioner. Indsatsen fokuserer på de mest avancerede angreb, der oftest udføres af statsstøttede aktører, eller cyberangreb, der i øvrigt kan påvirke det danske samfund i væsentlig grad.
Sidst opdateret 17-01-2020 - kl. 14:23