Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Om os 

Generel regulering 

Lov om Center for Cybersikkerhed:
Bekendtgørelse nr. 836 af 7. august 2019 af lov om Center for Cybersikkerhed

Tilslutning til netsikkerhedstjenesten:
Bekendtgørelse nr. 896 af 21. august 2019 om tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste

Behandling af data:
Cirkulære af 21. august 2019 om behandling af data i og fra Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste

 

Informationssikkerhed og beredskab på teleområdet

Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v.
Lov nr. 437 af 08/05/2018 om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter

Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter
Bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2018 om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter

Lov om net- og informationssikkerhed
Lov nr. 1567 af 15/12/2015 om net- og informationssikkerhed

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester         
Bekendtgørelse nr. 567 af 1. juni 2016 om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester

Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed
Bekendtgørelse nr. 1256 af 27. november 2019 om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed.

Bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse af medarbejdere på net- og informationssikkerhedsområdet
Bekendtgørelse nr. 565 af 1. juni 2016 om sikkerhedsgodkendelse af medarbejdere på net- og informationssikkerhedsområdet

Bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv.
Bekendtgørelse nr. 564 af 1. juni 2016 om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv.

Sidst opdateret 07-01-2020 - kl. 13:14

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte Center for Cybersikkerhed, hvis du har spørgsmål om den gældende lovgivning for centeret.

CFCS@cfcs.dk