Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Om os 

Generel regulering 

Lov om Center for Cybersikkerhed:
Lov nr. 555 af 7. maj 2019 om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed
Lov nr. 443 af 8. maj 2018 om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven)
Lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center for Cybersikkerhed

Tilslutning til netsikkerhedstjenesten:
Bekendtgørelse nr. 896 af 21. august 2019 om tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste

Behandling af data:
Cirkulære af 21. august 2019 om behandling af data i og fra Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste
Forsvarsministeriets retningslinjer af 30. juni 2014 vedrørende behandling af data i og fra Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste

 

Informationssikkerhed og beredskab på teleområdet

Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v.
Lov nr. 437 af 08/05/2018 om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter

Bekendtgørelse om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter
Bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2018 om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter

Lov om net- og informationssikkerhed
Lov nr. 1567 af 15/12/2015 om net- og informationssikkerhed

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester         
Bekendtgørelse nr. 567 af 1. juni 2016 om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester

Bekendtgørelse om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed
Bekendtgørelse nr. 566 af 1. juni 2016 om oplysnings- og underretningspligter vedrørende net- og informationssikkerhed

Bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse af medarbejdere på net- og informationssikkerhedsområdet
Bekendtgørelse nr. 565 af 1. juni 2016 om sikkerhedsgodkendelse af medarbejdere på net- og informationssikkerhedsområdet

Bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv.
Bekendtgørelse nr. 564 af 1. juni 2016 om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv.

Sidst opdateret 12-11-2019 - kl. 12:26

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte Center for Cybersikkerhed, hvis du har spørgsmål om den gældende lovgivning for centeret.

CFCS@cfcs.dk