Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

De samfundskritiske sektorer og Center for Cybersikkerhed drøfter kritisk infrastruktur og samarbejde om cybersikkerhed

Indholdsområde

 
 
 

De samfundskritiske sektorer og Center for Cybersikkerhed drøfter kritisk infrastruktur og samarbejde om cybersikkerhed 

De seks samfundskritiske sektorers cyber- og informationssikkerhedsenheder og Center for Cybersikkerhed mødes for at udveksle erfaringer om kritisk digital infrastruktur og tværgående koordination på cyber- og informationssikkerhedsområdet.

14-01-2020 - kl. 14:30
Videndelingsnetværket for cybersikkerhed for de samfundskritiske sektorer (tele, energi, søfart, transport, sundhed og finans) mødtes i dag for første gang i det nye år for at udveksle erfaringer og styrke det tværgående samarbejde om cyber- og informationssikkerhed.

På mødet drøftede sektorerne og Center for Cybersikkerhed blandt andet kritisk digital infrastruktur med fokus på erfaringsudvekling om, hvordan hver samfundskritisk sektor skaber overblik over deres digitale infrastruktur. Der blev også stillet skarpt på den overordnede indsats i 2020 på cyber- og informationssikkerhedsområdet i og på tværs af sektorerne med udgangspunkt i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi, og hvordan samarbejdet mellem sektorerne og Center for Cybersikkerhed kan forstærkes yderligere.

I løbet af 2019 har videndelingsnetværket mødtes flere gange for at opbygge et tæt samarbejde til gavn for cyber- og informationssikkerheden på tværs af de seks samfundskritiske sektorer og for Danmark som helhed. I løbet af 2019 har netværket blandt andet drøftet varsler, hændelseshåndtering, beredskab og større cyberhændelser.

Netværket mellem de samfundskritiske sektorers cyber- og informationssikkerhedsenheder blev oprettet i januar 2019 som led i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi og drives med udgangspunkt i sektorernes ønsker og behov. Center for Cybersikkerhed bidrager til netværket med blandt andet ekspertise og aktuel viden om cybertrusler og sikkerhedshændelser.

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FE presse tlf. 20 16 05 93