Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Arkiv 2020 

  -  

    


20-01-2020
Arbejdet i det nye Cybersikkerhedsråd er skudt i gang
Det nyetablerede Cybersikkerhedsråd har afholdt sit første møde, hvor arbejdsprogrammet for det kommende år blev drøftet, og den private formand blev udpeget.


14-01-2020
De samfundskritiske sektorer og Center for Cybersikkerhed drøfter kritisk infrastruktur og samarbejde om cybersikkerhed
De seks samfundskritiske sektorers cyber- og informationssikkerhedsenheder og Center for Cybersikkerhed mødes for at udveksle erfaringer om kritisk digital infrastruktur og tværgående koordination på cyber- og informationssikkerhedsområdet.


Content Editor Web Part

Pressen kan henvende sig til pressevagten på telefon +45 2016 0593