Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Strategisk videndeling om trusler, hændelser og forebyggelse

Indholdsområde

 
 
 

Strategisk videndeling om trusler, hændelser og forebyggelse 

Årets første møde i Det Strategiske Samarbejdsforum for Cybersikkerhed havde blandt andet fokus på cybertruslen, og hvordan vi håndterer og forebygger hændelser.

04-02-2020 - kl. 14:55
Dagens møde i Strategisk Samarbejdsforum havde fokus på cybertruslen, og hvordan virksomheder gennem videndeling om konkrete sikkerhedshændelser kan blive klogere på at beskytte it-systemer og styrke virksomhedens digitale sikkerhed. Det gælder blandt andet i forhold til logning og systematisk backup af alle kritiske informationer, centrale konfigurationsfiler og andre opsætningsdata, herunder AD’et.

Myndigheder og virksomheder kan generelt modvirke truslen ved at følge Center for Cybersikkerheds anbefalinger og vejledninger. Center for Cybersikkerhed har for nylig udgivet en række vejledninger og trusselsvurderinger, herunder seneste trusselsvurdering om målrettet ransomware og nye vejledninger om blandt andet leverandørstyring.

Mødet blev også brugt til en dialog om sikkerhedstekniske undersøgelser og sårbarhedsanalyser, Center for Cybersikkerheds varslingstjeneste og arbejdet med at uddanne junioranalytikere, der blandt andet bemander Center for Cybersikkerheds nationale cybersituationscenter.

Det Strategiske Samarbejdsforum for Cybersikkerhed mødes 3-4 gange årligt og samler repræsentanter fra en række af de største danske virksomheder og brancheorganisationer fra it- og telesektoren, finanssektoren, energi- og forsyningssektoren, forsvarssektoren, sundhedssektoren og transport- og søfartssektoren. Formålet er at videndele og understøtte indsatsen på cybersikkerhedsområdet på baggrund af den særlige viden om cybertrusler, cyberangreb og andre sikkerhedshændelser, som Center for Cybersikkerhed, Forsvarets Efterretningstjeneste og forummets øvrige medlemmer stiller til rådighed for gruppen.

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FE presse tlf. 20 16 05 93