Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Center for Cybersikkerhed og de samfundskritiske sektorer drøfter cybersikkerheden under COVID-19

Indholdsområde

 
 
 

Center for Cybersikkerhed og de samfundskritiske sektorer drøfter cybersikkerheden under COVID-19 

Cybersikkerheden under COVID-19 var i fokus på møde i netværket mellem de samfundskritiske sektorer og Center for Cybersikkerhed mandag den 20. april.

21-04-2020 - kl. 09:10
Der blev udvekslet erfaringer og viden om udfordringer for cybersikkerheden under COVID-19, da de seks samfundskritiske sektorers cyber- og informationssikkerhedsenheder (DCIS’er) og Center for Cybersikkerhed mødtes mandag den 20. april.

På mødet, der – selvfølgelig – blev afviklet virtuelt, drøftede kredsen, hvordan COVID-19-pandemien har påvirket de enkelte sektorer. De seks samfundskritiske sektorer udgøres af energi-, finans-, søfarts-, transport-, sundheds- og telesektoren.

Hackere vil altid forsøge at udnytte aktuelle begivenheder, udviklinger eller vilkår til deres fordel. Det har i høj grad vist sig også at være tilfældet under COVID-19-pandemien, hvor hackerne har været hurtige til at lukrere på det øgede informationsbehov ved blandt andet at udsende phishing-mails med COVID-19 som tema. Det viser Center for Cybersikkerheds rapport om cybertruslen mod Danmark under COVID-19 pandemien.

Mødet var derfor en god lejlighed for sektorerne og Center for Cybersikkerhed til at stille skarpt på såvel her og nu-erfaringer som metoder til at styrke både samarbejde og vidensdeling under pandemien.

Netværket mellem de samfundskritiske sektorers cyber- og informationssikkerhedsenheder blev oprettet i januar 2019 som led i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi og drives med udgangspunkt i sektorernes ønsker og behov. Center for Cybersikkerhed faciliteter netværket og bidrager med blandt andet ekspertise og aktuel viden om cybertrusler og sikkerhedshændelser.