Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Center for Cybersikkerhed og de samfundskritiske sektorer drøfter cybersikkerheden under COVID-19

Indholdsområde

 
 
 

Center for Cybersikkerhed og de samfundskritiske sektorer drøfter cybersikkerheden under COVID-19 

Cybersikkerheden under COVID-19 var i fokus på møde i netværket mellem de samfundskritiske sektorer og Center for Cybersikkerhed mandag den 20. april.

21-04-2020 - kl. 09:10
Der blev udvekslet erfaringer og viden om udfordringer for cybersikkerheden under COVID-19, da de seks samfundskritiske sektorers cyber- og informationssikkerhedsenheder (DCIS’er) og Center for Cybersikkerhed mødtes mandag den 20. april.

På mødet, der – selvfølgelig – blev afviklet virtuelt, drøftede kredsen, hvordan COVID-19-pandemien har påvirket de enkelte sektorer. De seks samfundskritiske sektorer udgøres af energi-, finans-, søfarts-, transport-, sundheds- og telesektoren.

Hackere vil altid forsøge at udnytte aktuelle begivenheder, udviklinger eller vilkår til deres fordel. Det har i høj grad vist sig også at være tilfældet under COVID-19-pandemien, hvor hackerne har været hurtige til at lukrere på det øgede informationsbehov ved blandt andet at udsende phishing-mails med COVID-19 som tema. Det viser Center for Cybersikkerheds rapport om cybertruslen mod Danmark under COVID-19 pandemien.

Mødet var derfor en god lejlighed for sektorerne og Center for Cybersikkerhed til at stille skarpt på såvel her og nu-erfaringer som metoder til at styrke både samarbejde og vidensdeling under pandemien.

Netværket mellem de samfundskritiske sektorers cyber- og informationssikkerhedsenheder blev oprettet i januar 2019 som led i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi og drives med udgangspunkt i sektorernes ønsker og behov. Center for Cybersikkerhed faciliteter netværket og bidrager med blandt andet ekspertise og aktuel viden om cybertrusler og sikkerhedshændelser.

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FE presse tlf. 20 16 05 93