Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
2019 

  -  

    


30-12-2019
Regeringen nedsætter nyt råd om cybersikkerhed
Et nyt nationalt Cybersikkerhedsråd skal styrke samarbejde og videndeling mellem offentlige og private aktører om cyber- og informationssikkerhed. Pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet.


29-12-2019
Trusselsvurdering: Digitale gidseltagere på storvildtjagt
Center for Cybersikkerhed udgiver nu en vurdering af truslen fra målrettede ransomware-angreb, der kan have alvorlige konsekvenser. Med en god grundlæggende cybersikkerhed og opmærksomhed på truslen er det muligt at modvirke og afværge angrebene.


20-12-2019
Ansøg om midler til forskningsstøtte inden for cyber- og informationssikkerhed
De videregående uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område kan nu søge midler til udvikling og understøttelse af forskningsprojekter inden for cyber- og informationssikkerhed.


20-12-2019
Domæner der ikke anvendes til udsendelse af mails, bør også beskyttes mod misbrug
Statslige myndigheder skal pr. 1. juli 2020 beskytte deres domæner mod, at de misbruges til udsendelse af falske mails. Domæner, der ikke bruges til at sende mails, kan beskyttes ved to simple tiltag.


17-12-2019
Ny vejledning til bestyrelser om cybersikkerhed
Cyberangreb er blandt de største forretningsrisici, virksomheder står overfor, og koster danske virksomheder på bundlinje, kundeforhold og renommé. Det er derfor vigtigt at stille skarpt på cyber- og informationssikkerhed i bestyrelseslokalet.


12-12-2019
Tredobling i efterspørgsel efter kompetencer inden for informationssikkerhed kræver hurtige kompetenceløft
Knap halvdelen af danske virksomheder og myndigheder forventer et stigende behov for kompetencer inden for informationssikkerhed. Der er derfor behov for at supplere de formelle uddannelser med kortere, målrettede indsatser.


05-12-2019
Højnelse af cybersikkerheden kræver samarbejde
Strategisk Samarbejdsforum, der samler en række af de største danske virksomheder og brancheorganisationer, mødtes i dag på Kastellet og drøftede en række emner vedrørende cyber- og informationssikkerhed.


05-12-2019
CFCS deltager i NATO Cyber Coalition 2019
Center for Cybersikkerhed deltager igen i den store årlige NATO-cyberøvelse ”Cyber Coaltion”, der gennemføres 2. til 6. december.


04-12-2019
CFCS udgiver trusselsvurdering for luftfartssektoren
Truslen fra cyberkriminalitet mod luftfartssektoren er meget høj, og der er også en høj trussel fra cyberspionage. Det viser en ny trusselsvurdering for luftfartssektoren, som CFCS netop har udgivet.


29-11-2019
Ny cloudvejledning for offentlige myndigheder
Ny vejledning hjælper myndigheder med at beslutte, hvornår cloudservices er en god idé. Vejledningen gennemgår de forretningsmæssige, juridiske og sikkerhedsmæssige overvejelser, som myndigheder bør gøre sig ved anvendelsen af cloudservices.


29-11-2019
FE udgiver risikovurdering for 2019
I den årlige risikovurdering beskriver Forsvarets Efterretningstjeneste de vigtigste trusler mod Danmarks sikkerhed. I år kan du blandt andet læse om Arktis, Rusland, Kina og cyber- og terrortrusler.


13-11-2019
Ny vejledning om sikkerhed i industrielle kontrolsystemer
Digitale systemer anvendes i vid udstrækning til styring og overvågning af fysiske systemer i industriel produktion og kritisk infrastruktur. Center for Cybersikkerhed har udarbejdet en vejledning om sikkerhed i industrikontrolsystemer.


11-11-2019
15 nye junior cyberanalytikere er klar til at styrke Danmarks cybersikkerhed
Forsvarets Efterretningstjeneste har gennemført sit første cyberakademi. Med akademiet er det både lykkedes at udvikle en flok talentfulde unge og bidrage til et mere sikkert digitalt Danmark.


05-11-2019
Stor opbakning til den første nationale cybersikkerhedsmåned
I oktober blev der sat spot på at løfte danskernes digitale sikkerhed med et nyt initiativ – national cybersikkerhedsmåned.


01-11-2019
Den Tværministerielle Kontaktgruppe for Cyber- og Informationssikkerhed sikrer bred videndeling
Fokus på mødet i den tværministerielle kontaktgruppe for cyber- og informationssikkerhed var bl.a. på kompetenceudvikling og nye vejledninger på området.


25-10-2019
Center for Cybersikkerheds beretning 2018
Cybertruslen er fortsat meget høj, og indsatsen mod cyberangreb er i 2018 blevet væsentligt styrket med en række nye initiativer og prioriteringer til gavn for Danmarks digitale sikkerhed.


24-10-2019
Leverandørstyring er en central del af organisationers cyberforsvar
CFCS udgiver i dag en vurdering af truslen fra cyberangreb mod leverandører samt en vejledning om informationssikkerhed i leverandørforhold.


18-10-2019
CFCS udgiver opdateret passwordvejledning
Center for Cybersikkerheds reviderede passwordvejledning indeholder opdaterede råd om sikker anvendelse af passwords. Vejledningen er målrettet til IT-ledelsen og IT-driften, men der er også gode råd at finde for brugere og private.


10-10-2019
CFCS udgiver trusselsvurdering for telesektoren
CFCS’ trusselsvurdering for telesektoren peger på, at den største trussel mod den danske telesektor kommer fra cyberkriminalitet, men at sektoren også er udsat for andre væsentlige cybertrusler.


09-10-2019
CFCS og Erhvervsstyrelsen samarbejder om certificering af cybersikkerhed
EU har besluttet, at der skal etableres en europæisk ramme for cybersikkerhedscertificering CFCS og Erhvervsstyrelsen har iværksat et samarbejde, der skal afdække opgavens omfang i en dansk sammenhæng.


08-10-2019
Cybersikkerhedsbegreber - hvad vi mener med de ord, vi benytter
Cybersikkerhed har et hav af begreber og fagudtryk. Center for Cybersikkerhed lancerer i cybersikkerhedsmåneden en liste med forklaringer, der viser, hvordan CFCS bruger begreberne.


01-10-2019
Tekniske minimumskrav skal sikre et højt cyber- og informationssikkerhedsniveau i staten
Alle statslige myndigheder skal pr. 1. januar efterleve en række tekniske minimumskrav for at sikre et højt cyber- og informationssikkerhedsniveau.


30-09-2019
National cybersikkerhedsmåned skal løfte danskernes digitale sikkerhed
Digitaliseringen giver os store muligheder som samfund, men vi bliver også mere sårbare, når faren kun er et enkelt klik væk. Pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet.


19-09-2019
KRISØV19 – Øvelsesdeltagerne og CFCS øver håndtering af phishingmails i ly af kemisk ulykke
Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed deltog som en række andre myndigheder d. 12. september i den nationale kriseøvelse KRISØV.


18-09-2019
Cyberdage d. 22. – 23. oktober
Center for Cybersikkerhed og en række uddannelsesinstitutioner åbner igen dørene og afholder to cyberdage d. 22. – 23. oktober som led i den nationale cybersikkerhedsmåned


16-09-2019
En åben efterretningstjeneste
Med Forsvarets Efterretningstjenestes beretning – INDBLIK – giver vi læserne et unikt kig ind i Danmarks hemmeligste arbejdsplads, hvor opgaverne bl.a. er at spionere mod terrorister og fremmede magter.


12-09-2019
Undersøgelsesrapport: Statsstøttet hackergruppe forsøger at kompromittere netværksudstyr
Ny undersøgelsesrapport: Statsstøttet hackergruppe forsøger at kompromittere netværksudstyr i Danmark og resten af verden.


10-09-2019
Det danske cyberlandshold er klar til EM
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er klar med de 10 it-talenter, der skal forsvare de rød-hvide farver ved de kommende europæiske cybermesterskaber.


23-08-2019
National cybersikkerhedsmåned skal styrke danskernes digitale sikkerhed
Den nationale cybersikkerhedsmåned skal øge danskernes viden om digital sikkerhed og ruste dem til en hverdag med stadig flere digitale trusler.


16-08-2019
Chefen for Center for Cybersikkerhed fortsætter
Thomas Lund-Sørensen fortsætter i stillingen som chef for et styrket Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste.


16-08-2019
De samfundskritiske sektorer og CFCS drøfter hændelseshåndtering og varsler
De seks samfundskritiske sektorers cyber- og informationssikkerhedsenheder (DCIS'er) mødes endnu engang med CFCS for at udveksle cyber- og informationssikkerhedserfaringer og -udfordringer.


16-07-2019
Tilsynet med Efterretningstjenesternes årsredegørelser 2018 vedrørende FE og CFCS
Forsvarsministeriet har i dag publiceret Tilsynet med Efterretningstjenesternes årsredegørelser om tilsynet med Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Center for Cybersikkerhed (CFCS)


05-07-2019
Blue Olex19 - stor cybersikkerhedsøvelse i Paris
Center for Cybersikkerhed deltog i denne uge i Blue Olex19 i Paris, en øvelse for EU’s medlemslande og institutioner i at håndtere større cybersikkerhedshændelser.


18-06-2019
PwC Cybercrime Survey 2019
For femte år i træk undersøger PwC med opbakning fra bl.a. Center for Cybersikkerhed niveauet for cyber- og informationssikkerhed i dansk erhvervsliv.


07-06-2019
Sommerskole i Cybersikkerhed
For første gang afholdes der en sommerskole i cybersikkerhed som et samarbejde mellem Center for Cybersikkerhed og en række uddannelses- og forskningsinstitutioner.


20-05-2019
Er du klar på en udfordring?
Få indblik i den digitale verden i en efterretningstjeneste med den nylancerede hjemmeside FEchallenges.dk.


12-04-2019
Videndeling med de samfundskritiske sektorer i god gænge
De samfundskritiske sektorers cyber- og informationssikkerhedsenheder mødtes for anden gang i det videndelingsnetværk, der skal være med til at sikre et godt samarbejde mellem sektorerne og CFCS.


25-03-2019
Cybertruslen mod Danmark 2019
Center for Cybersikkerhed i Forsvarets Efterretningstjeneste udgiver i dag sin årlige nationale cybertrusselsvurdering.


21-03-2019
Møde i Kontaktgruppen for Cybersikkerhed
Onsdag den 20. marts 2019 afholdtes møde i Kontaktgruppen for Cybersikkerhed i regi af den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi fra maj 2018.


05-03-2019
Center for Cybersikkerhed lancerer målrettet uddannelse til cyberanalytikere
Forsvarets Efterretningstjeneste offentliggør et spændende jobopslag, der byder på en tre måneders betalt uddannelse i cybersikkerhed med efterfølgende jobmulighed i Center for Cybersikkerheds situationscenter for interesserede og talentfulde unge.


04-03-2019
Styrkelse af cybersikkerhedskompetencer gennem offentligt-privat samarbejde
Center for Cybersikkerhed var torsdag med til at afvikle en workshop om aktiviteter, der kan understøtte kompetenceudviklingen for generalister, specialister og ledere i både den private og den offentlige sektor.


21-02-2019
Danmark med i toppen af international cybersikkerhedsmåling
Danmark rangerer nr. 6 efter den seneste opdatering af det internationale National Cyber Security Index (NCSI).


20-02-2019
Rådgivning om cyberangreb og trusler til partierne forud for valget
Som led i regeringens valghandlingsplan har Center for Cybersikkerhed og Politiets Efterretningstjeneste i februar afholdt to workshops for de opstillingsberettigede partier forud for det kommende folketingsvalg.


19-02-2019
Insidere udgør en cybertrussel mod myndigheder og virksomheder
CFCS har i samarbejde med PET udgivet en trusselsvurdering om cybertruslen fra insidere. Vurderingen er rettet til ledelsen ved myndigheder og virksomheder.


30-01-2019
Første møde i 2019 i strategisk forum for virksomheder og brancheorganisationer
Det Strategiske Samarbejdsforum mellem brancheorganisationer, virksomheder og Center for Cybersikkerhed har holdt det første møde i 2019.


25-01-2019
Samarbejdet med de samfundskritiske sektorer styrkes yderligere
Fredag d. 25. januar søsatte Center for Cybersikkerhed sammen med de decentrale cyber- og informationssikkerhedsenheder et nyt videndelingsnetværk, som skal bidrage til arbejdet med cyber- og informationssikkerhed i de samfundskritiske sektorer.


07-01-2019
Nye sektorstrategier skal ruste samfundet mod cyberangreb
Forsvarsministeriet: Regeringen præsenterer i dag en række nye strategier, som skal styrke indsatsen mod cyberangreb inden for seks samfundskritiske sektorer.


07-01-2019
Telesektoren styrker samfundets robusthed med ny sektorstrategi for cyber- og informationssikkerhed
Forsvarsministeriet: Det er meget vigtigt for Danmark, at telenettet fungerer. Som samfund bliver vi stadigt mere afhængige af, at mobiltelefoni og bredbånd virker for snart sagt alle funktioner.


03-01-2019
CFCS udgiver trusselsvurdering for søfartssektoren
Fremmede stater kan være interesserede i cyberspionage mod søfartssektoren, og skibe og administrative systemer kan blive ramt af ransomware.


Pressekontakt

Pressen kan
henvende sig
til pressevagten på telefon
+45 2016 0593