Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

CFCS udgiver trusselsvurdering for energisektoren 

Trusselsvurderingen er rettet til energisektoren og særligt til de myndigheder og organisationer, der deltager i udmøntningen af den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi.

06-09-2018 - kl. 07:22
Der er en alvorlig trussel fra både cyberspionage og cyberkriminalitet mod den danske energisektor. Begge trusler ligger ifølge CFCS’s vurdering på trusselsniveauet MEGET HØJ. I værste fald kan truslerne have en betydning for forsyningssikkerheden.

Danmarks rolle som foregangsland for omstilling til grøn energi gør, at nogle lande forsøger at indhente informationer, der kan bruges til udvikling af deres energisektor og virksomhed. Danmark spiller samtidigt en væsentlig rolle i udveksling af el og gas i Europa. Denne fremtrædende position betyder, at fremmede stater kan have en interesse i sektoren.

Indhentning af information om samfundsvigtig infrastruktur kan benyttes i forberedelsen af destruktive cyberangreb rettet mod sektoren. Cyberspionage udgør derfor en potentiel trussel som led i et eventuelt cyberangreb mod forsyningssikkerheden i Danmark. CFCS vurderer dog, at det på kort sigt er mindre sandsynligt, at fremmede stater vil rette destruktive cyberangreb mod samfundsvigtig infrastruktur i Danmark, herunder i energisektoren, i forbindelse med en krise eller konflikt.

Energisektoren står over for truslen fra både målrettede angreb fra cyberkriminelle og angreb rettet mod et stort antal ofre, der også rammer sektoren. Angreb der har til formål at låse administrative it-netværk og it-infrastruktur, kan i værste fald også true forsyningssikkerheden, hvis kritiske systemer bliver berørt.

Andre typer cybertrusler kan også ramme sektoren, herunder cyberaktivisme.

Læs Cybertruslen mod energisektoren i Danmark 2018 (rev.)

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FE presse 20 16 05 93