Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Nyheder fra CFCS 

 

Nyheder


  -  

    


10-10-2019
CFCS udgiver trusselsvurdering for telesektoren
CFCS’ trusselsvurdering for telesektoren peger på, at den største trussel mod den danske telesektor kommer fra cyberkriminalitet, men at sektoren også er udsat for andre væsentlige cybertrusler.


09-10-2019
CFCS og Erhvervsstyrelsen samarbejder om certificering af cybersikkerhed
EU har besluttet, at der skal etableres en europæisk ramme for cybersikkerhedscertificering CFCS og Erhvervsstyrelsen har iværksat et samarbejde, der skal afdække opgavens omfang i en dansk sammenhæng.


08-10-2019
Cybersikkerhedsbegreber - hvad vi mener med de ord, vi benytter
Cybersikkerhed har et hav af begreber og fagudtryk. Center for Cybersikkerhed lancerer i cybersikkerhedsmåneden en liste med forklaringer, der viser, hvordan CFCS bruger begreberne.


01-10-2019
Tekniske minimumskrav skal sikre et højt cyber- og informationssikkerhedsniveau i staten
Alle statslige myndigheder skal pr. 1. januar efterleve en række tekniske minimumskrav for at sikre et højt cyber- og informationssikkerhedsniveau.


30-09-2019
National cybersikkerhedsmåned skal løfte danskernes digitale sikkerhed
Digitaliseringen giver os store muligheder som samfund, men vi bliver også mere sårbare, når faren kun er et enkelt klik væk. Pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet.


19-09-2019
KRISØV19 – Øvelsesdeltagerne og CFCS øver håndtering af phishingmails i ly af kemisk ulykke
Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed deltog som en række andre myndigheder d. 12. september i den nationale kriseøvelse KRISØV.


18-09-2019
Cyberdage d. 22. – 23. oktober
Center for Cybersikkerhed og en række uddannelsesinstitutioner åbner igen dørene og afholder to cyberdage d. 22. – 23. oktober som led i den nationale cybersikkerhedsmåned


16-09-2019
En åben efterretningstjeneste
Med Forsvarets Efterretningstjenestes beretning – INDBLIK – giver vi læserne et unikt kig ind i Danmarks hemmeligste arbejdsplads, hvor opgaverne bl.a. er at spionere mod terrorister og fremmede magter.


12-09-2019
Undersøgelsesrapport: Statsstøttet hackergruppe forsøger at kompromittere netværksudstyr
Ny undersøgelsesrapport: Statsstøttet hackergruppe forsøger at kompromittere netværksudstyr i Danmark og resten af verden.


10-09-2019
Det danske cyberlandshold er klar til EM
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er klar med de 10 it-talenter, der skal forsvare de rød-hvide farver ved de kommende europæiske cybermesterskaber.


23-08-2019
National cybersikkerhedsmåned skal styrke danskernes digitale sikkerhed
Den nationale cybersikkerhedsmåned skal øge danskernes viden om digital sikkerhed og ruste dem til en hverdag med stadig flere digitale trusler.


16-08-2019
Chefen for Center for Cybersikkerhed fortsætter
Thomas Lund-Sørensen fortsætter i stillingen som chef for et styrket Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste.


16-08-2019
De samfundskritiske sektorer og CFCS drøfter hændelseshåndtering og varsler
De seks samfundskritiske sektorers cyber- og informationssikkerhedsenheder (DCIS'er) mødes endnu engang med CFCS for at udveksle cyber- og informationssikkerhedserfaringer og -udfordringer.


16-07-2019
Tilsynet med Efterretningstjenesternes årsredegørelser 2018 vedrørende FE og CFCS
Forsvarsministeriet har i dag publiceret Tilsynet med Efterretningstjenesternes årsredegørelser om tilsynet med Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Center for Cybersikkerhed (CFCS)


05-07-2019
Blue Olex19 - stor cybersikkerhedsøvelse i Paris
Center for Cybersikkerhed deltog i denne uge i Blue Olex19 i Paris, en øvelse for EU’s medlemslande og institutioner i at håndtere større cybersikkerhedshændelser.


18-06-2019
PwC Cybercrime Survey 2019
For femte år i træk undersøger PwC med opbakning fra bl.a. Center for Cybersikkerhed niveauet for cyber- og informationssikkerhed i dansk erhvervsliv.


07-06-2019
Sommerskole i Cybersikkerhed
For første gang afholdes der en sommerskole i cybersikkerhed som et samarbejde mellem Center for Cybersikkerhed og en række uddannelses- og forskningsinstitutioner.


20-05-2019
Er du klar på en udfordring?
Få indblik i den digitale verden i en efterretningstjeneste med den nylancerede hjemmeside FEchallenges.dk.


12-04-2019
Videndeling med de samfundskritiske sektorer i god gænge
De samfundskritiske sektorers cyber- og informationssikkerhedsenheder mødtes for anden gang i det videndelingsnetværk, der skal være med til at sikre et godt samarbejde mellem sektorerne og CFCS.


25-03-2019
Cybertruslen mod Danmark 2019
Center for Cybersikkerhed i Forsvarets Efterretningstjeneste udgiver i dag sin årlige nationale cybertrusselsvurdering.


21-03-2019
Møde i Kontaktgruppen for Cybersikkerhed
Onsdag den 20. marts 2019 afholdtes møde i Kontaktgruppen for Cybersikkerhed i regi af den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi fra maj 2018.


05-03-2019
Center for Cybersikkerhed lancerer målrettet uddannelse til cyberanalytikere
Forsvarets Efterretningstjeneste offentliggør et spændende jobopslag, der byder på en tre måneders betalt uddannelse i cybersikkerhed med efterfølgende jobmulighed i Center for Cybersikkerheds situationscenter for interesserede og talentfulde unge.


04-03-2019
Styrkelse af cybersikkerhedskompetencer gennem offentligt-privat samarbejde
Center for Cybersikkerhed var torsdag med til at afvikle en workshop om aktiviteter, der kan understøtte kompetenceudviklingen for generalister, specialister og ledere i både den private og den offentlige sektor.


21-02-2019
Danmark med i toppen af international cybersikkerhedsmåling
Danmark rangerer nr. 6 efter den seneste opdatering af det internationale National Cyber Security Index (NCSI).


20-02-2019
Rådgivning om cyberangreb og trusler til partierne forud for valget
Som led i regeringens valghandlingsplan har Center for Cybersikkerhed og Politiets Efterretningstjeneste i februar afholdt to workshops for de opstillingsberettigede partier forud for det kommende folketingsvalg.


19-02-2019
Insidere udgør en cybertrussel mod myndigheder og virksomheder
CFCS har i samarbejde med PET udgivet en trusselsvurdering om cybertruslen fra insidere. Vurderingen er rettet til ledelsen ved myndigheder og virksomheder.


30-01-2019
Første møde i 2019 i strategisk forum for virksomheder og brancheorganisationer
Det Strategiske Samarbejdsforum mellem brancheorganisationer, virksomheder og Center for Cybersikkerhed har holdt det første møde i 2019.


25-01-2019
Samarbejdet med de samfundskritiske sektorer styrkes yderligere
Fredag d. 25. januar søsatte Center for Cybersikkerhed sammen med de decentrale cyber- og informationssikkerhedsenheder et nyt videndelingsnetværk, som skal bidrage til arbejdet med cyber- og informationssikkerhed i de samfundskritiske sektorer.


07-01-2019
Nye sektorstrategier skal ruste samfundet mod cyberangreb
Forsvarsministeriet: Regeringen præsenterer i dag en række nye strategier, som skal styrke indsatsen mod cyberangreb inden for seks samfundskritiske sektorer.


07-01-2019
Telesektoren styrker samfundets robusthed med ny sektorstrategi for cyber- og informationssikkerhed
Forsvarsministeriet: Det er meget vigtigt for Danmark, at telenettet fungerer. Som samfund bliver vi stadigt mere afhængige af, at mobiltelefoni og bredbånd virker for snart sagt alle funktioner.


03-01-2019
CFCS udgiver trusselsvurdering for søfartssektoren
Fremmede stater kan være interesserede i cyberspionage mod søfartssektoren, og skibe og administrative systemer kan blive ramt af ransomware.


11-12-2018
CFCS udgiver trusselsvurdering for luft- og landtransport
Transportsektoren står overfor en væsentlig trussel, der i værste fald kan påvirke driften og svække kundernes tillid.


30-11-2018
CFCS deltager i NATO Cyber Coalition 2018
Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed har deltaget i den store NATO-cyberøvelse, som løb af stablen 26 til 30. november.


14-11-2018
15 råd til sikring af mobile enheder
Center for Cybersikkerhed giver i en ny vejledning en række anvisninger til, hvordan man kan forbedre sikkerheden for mobiltelefoner, tablets og bærbare pc'er.


31-10-2018
Ny portal samler råd om informationssikkerhed
Center for Cybersikkerhed er samarbejdspartner på den nye portal SikkerDigital.dk, som samler råd og vejledning om informationssikkerhed til myndigheder, virksomheder og borgere.


12-10-2018
Forsvarets Efterretningstjeneste på Kulturnat 2018
Kig forbi Forsvarsministeriet og hør Forsvarets Efterretningstjeneste fortælle om 50-året for Warszawapagtens invasion af Tjekkoslovakiet. Center for Cybersikkerhed vil også vise, hvordan usikre systemer kan hackes – og hvordan du kan undgå det.


10-10-2018
Halvdelen af danskerne genbruger passwords
I forbindelse med Cyber Security Month sætter Nordea og Center for Cybersikkerhed sammen fokus på passwords som et altafgørende redskab til at styrke cybersikkerheden.


28-09-2018
Center for Cybersikkerhed indvier i dag nyt Cybersituationscenter
Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed tager nu det første skridt i etableringen af et cybersituationscenter, som får til opgave at tilvejebringe et nationalt cybersituationsbillede.


06-09-2018
Undersøgelsesrapport: Målrettede forsøg på hacking af den danske energisektor
Ny rapport beskriver, hvordan en fremmed aktør har forsøgt at tiltvinge sig adgang til organisationer i den danske energisektor. CFCS vurderer, at aktøren har tilknytning til et andet lands efterretningstjeneste.


06-09-2018
CFCS udgiver trusselsvurdering for energisektoren
Trusselsvurderingen er rettet til energisektoren og særligt til de myndigheder og organisationer, der deltager i udmøntningen af den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi.


29-08-2018
CFCS udgiver trusselsvurdering for finanssektoren
Trusselsvurderingen er rettet til finanssektoren og særligt til de myndigheder og organisationer, der deltager i udmøntningen af den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi.


04-07-2018
CFCS udgiver trusselsvurdering for sundhedssektoren
Trusselsvurderingen er rettet til sundhedssektoren og nærmere bestemt til de myndigheder og organisationer, der deltager i udmøntningen af den nationale cyber og informationssikkerhedsstrategi.


27-06-2018
Center for Cybersikkerheds beretning 2017
2017 blev et skelsættende år for cybersikkerheden med to globale cyberangreb af destruktiv karakter, hvoraf det ene ramte enkelte danske virksomheder meget hårdt. Året bekræftede således den meget høje cybertrussel mod danske interesser.


15-06-2018
FE deltager i Folkemødet
FE og CFCS deltager i Folkemødet på Bornholm i arrangementer om bl.a. cyberangreb, ”Tech og blå briller” og et live-hack.


07-06-2018
Varsel om forsøg på at inficere hjemmeroutere
Center for Cybersikkerhed advarer om, at flere routere end først antaget har vist sig at være sårbare over for et angreb med den ondsindede software kendt som VPNFilter.


07-06-2018
FE og Center for Cybersikkerhed deltager i Cyber Europe 2018
FE og Center for Cybersikkerhed deltager i den europæiske øvelse Cyber Europe 2018, hvor scenariet er cyberangreb mod lufthavne i Europa.


14-05-2018
Cybertruslen mod Danmark 2018
Center for Cybersikkerhed i Forsvarets Efterretningstjeneste udgiver i dag sin årlige nationale trusselsvurdering.


18-04-2018
Varsel: Bredt angreb på netværksinfrastrukturer
Varsel om angreb på routere og anden netværksinfrastruktur


23-03-2018
Trusselsvurdering: Danske universiteter er mål for cyberangreb
Et cyberangreb mod bl.a. danske universiteter understreger cybertruslen mod universiteter og forskningsinstitutioner i Danmark.


28-01-2018
Forsvarsforlig styrker Danmarks cyberforsvar
Forsvarsforliget 2018-2023 er forhandlet på plads. Det nye forsvarsforlig stiller fokus på flere af de kerneopgaver, som Forsvarets Efterretningstjeneste løfter i kraft af at være Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og national it-sikkerhedsmyndighed.


10-01-2018
Meltdown og Spectre gør computere og cloud-tjenester sårbare verden over - opdateret 10. januar
CFCS varsler i trusselsvurdering om sårbarhederne Meltdown og Spectre.


24-11-2017
Vejledning: DMARC kan reducere antallet af falske mails
Center for Cybersikkerhed anbefaler myndigheder og virksomheder at implementere DMARC for at reducere antallet af falske mails.


10-10-2017
Se hvordan en usikker computer kan hackes på Kulturnatten
Center for Cybersikkerheds sikkerhedseksperter vil på Kulturnatten den 13. oktober i København demonstrere, hvordan en usikker computer kan hackes.


03-08-2017
Evaluering af loven for Center for Cybersikkerhed
Omtale af CFCS’ adgang til sundhedsdata ude af proportioner


07-07-2017
Overbelastningsangreb stiger i antal og størrelse
I en ny trusselsvurdering vurderer Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed, at antallet af DDoS-angreb er stigende, og at særligt hyppigheden og størrelsen af de kraftige angreb er øget.


07-07-2017
Tilsynet med Efterretningstjenesternes årsredegørelse 2016
Tilsynet med Efterretningstjenesterne har i dag publiceret sin årsredegørelse om tilsynet med Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed.


06-07-2017
Trusselsvurdering: Destruktive cyberangreb kan ramme danske virksomheder og myndigheder
Ny trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed retter fokus mod den forhøjede risiko, der er for destruktive cyberangreb i særlige konfliktområder.


06-07-2017
Center for Cybersikkerheds Beretning 2016
FE’s Center for Cybersikkerheds Beretning 2016 giver et indblik i cybertruslerne mod Danmark samt centerets indsats i 2016, hvor der har været særligt fokus på at styrke samarbejdet med netsikkerhedstjenestens tilsluttede myndigheder og virksomheder.


28-06-2017
Status på det globale cyberangreb
CFCS vurderer på nuværende tidspunkt, at der ikke er mange myndigheder og virksomheder i DK, som er påvirket negativt af angrebet. Enkelte myndigheder er forsøgt ramt, men indtil videre er alle forsøg fanget og imødegået. CFCS følger sagen tæt.


28-06-2017
Større ransomware-kampagne pågår
Danske myndigheder har i dag arbejdet med at undersøge det internationale cyberangreb, som er omtalt i flere medier. Arbejdet pågår.


01-06-2017
Trusselsvurdering: Truslen fra hackerværktøjer mod Windows styresystemer
CFCS varsler om, at fremkomsten af nye hackerværktøjer mod Windows styresystemer, vil medføre en øget risiko for, at virksomheder eller myndigheder, som anvender disse styresystemer, bliver inficeret med malware.


16-05-2017
Vejledning om WannaCry ransomware-kampagne
CFCS har undersøgt det konkrete angreb og giver i vejledningen en række anbefalinger til, hvad man gør, hvis organisationen er blevet angrebet


13-05-2017
CFCS varsler om WannaCry ransomware kampagne
CFCS varsler i trusselsvurdering om verdensomspændende WannaCry ransomware-kampagne, som forsøger at inficere sårbare Microsoft Windows systemer.


23-04-2017
Udenlandsk aktør spionerer mod danske myndigheder
Danske myndigheder og virksomheder er truet af spionage via internettet. Ny rapport beskriver, hvordan en udenlandsk statslig aktør har forsøgt og til dels lykkedes med at kompromittere en e-mail-tjeneste indenfor Forsvarsministeriets myndighedsområde.


31-03-2017
Zero-day sårbarhed i ikke-supporterede Microsoft Windows IIS 6.0 webservere
CFCS varsler i trusselsvurdering om ny sårbarhed i webservere, som er baseret på Windows Server 2003 R2 eller Windows XP Professional.”


23-03-2017
Trusselsvurdering: Zero-day sårbarhed i Cisco-servere kan udnyttes via Telnet
CFCS varsler i trusselsvurdering om ny sårbarhed i visse Cisco-servere med IOS-software. Sårbarheden kan udnyttes via åbne Telnet-forbindelser.


13-03-2017
The Danish maritime sector is exposed to cyber threats
In a new assessment, Centre for Cyber Security analyses the cyber threats that particularly the commercial businesses in the maritime sector are exposed to. Old threats such as smuggling and theft are increasingly becoming cyber-enabled.


06-03-2017
Outsourcing – hvem har ansvaret?
Center for Cybersikkerhed sætter fokus på udfordringerne med uklare aftaler mellem it-leverandør og kunde. Det sker med baggrund i en hændelse, hvor hackere udnyttede svagheder hos to it-hostingfirmaer og skaffede sig adgang til kundernes netværk.


27-02-2017
Overbelastningsangreb truer tilgængeligheden af teletjenester
Trusselsvurderingsenheden ved Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed udgiver i dag en ny vurdering af cybertruslen mod den danske telesektor. Truslen kommer især fra cyberkriminalitet og cyberspionage.


08-02-2017
Hackere angriber Danmark for at spionere og begå kriminalitet
Center for Cybersikkerhed udgiver i dag sin årlige nationale trusselsvurdering. De største trusler mod danske myndigheder og virksomheder kommer fra cyberspionage og cyberkriminalitet.


12-01-2017
Syv trin til et effektivt cyberforsvar og håndtering af angreb
‘Cyberforsvar der virker’ er en klar praksisanvisning i robust cybersikkerhed. Budskabet er bl.a., at et effektivt cyberforsvar i en organisation ikke kan klares med tekniske løsninger alene, men også kræver handlingsplaner og forankring i ledelsen.


09-12-2016
Center for Cybersikkerhed i stor NATO-øvelse
For at træne håndteringen af avancerede cyberangreb, deltog Center for Cybersikkerhed sidste uge i NATO-øvelsen Cyber Coalition 2016. Øvelsen er en fast del af det eksisterende NATO-samarbejde.


03-12-2016
Center for Cybersikkerhed afholdt hackerkonkurrence på DTU
Den 25-26. november afholdt FE's Center for Cybersikkerhed en hackerkonkurrence for studerende på DTU. Eventet gav de studerende mulighed for at afprøve deres evner inden for it-sikkerhed samt få større kendskab til centerets opgaver.


02-12-2016
Ingen tegn på at DSL-cyberangreb i Tyskland spreder sig til Danmark
Omkring 900.000 kunder hos Deutsche Telecom i Tyskland oplevede i denne uge midlertidigt at miste deres internetforbindelse. CFCS ser ingen tegn på, at angrebene har spredt sig til Danmark.


01-12-2016
Hackere fra udlandet truer dansk forskning
En ny trusselsvurdering fra Center for Cybersikkerhed beskriver truslen fra fremmede stater mod dansk offentlig forskning. Forskningsresultater og infrastruktur er interessant for andre nationer, og forskningsmiljøerne er meget sårbare for cyberangreb.


19-10-2016
Cyber Europe 2016 - en fælles styrke
Hvordan forbereder man sig på malware, der sletter alle servere på sin vej og lammer hele den europæiske infrastruktur? Eller på droner, der lander på tagene af datacentre og zapper køleanlæg og datakapacitet? Svaret er: Man øver sig.


11-10-2016
På jagt efter Danmarks skarpeste it-talenter
Det kræver et specielt mindset og mere end et gennemsnitligt kompetencesæt at arbejde med de cybertrusler, der truer det danske samfund. CFCS er derfor konstant på udkig efter nye talenter til at opdage fremmede staters hackere og imødegå cyberangreb.


02-10-2016
Undersøgelsesrapport: Når Danmark sover – fjendtlig opmarch på usikre servere
En ny rapport fra Center for Cybersikkerhed beskriver detaljeret, hvordan seks danske virksomheder og myndigheder blev udsat for cyberangreb af det, der vurderes at være en statsstøttet aktør.


29-09-2016
Pentesternes top fem
Sikkerhedsfirmaet Praetorian har på basis af 100 penetrationstests opstillet en liste over de fem mest effektive angrebsmetoder, der lod dem tage kontrol over et netværk. Ingen af dem involverede exploits.


26-09-2016
Passwordvejledning - til hele organisationen
Passwords er i mange tilfælde nemme at få fat i og bryde, og udgør derfor en af hackernes mest anvendte angrebsmetoder.


16-09-2016
I kapløb med opdatering og 0-dags-sårbarheder
I løbet af sidste uge er over halvtreds 0-dags sårbarheder blevet rapporteret i alt lige fra Apple-produkter til SCADA-løsninger og sikkerhedsprogrammer fra Zeroday Initiative. Det er derfor vigtigere end nogensinde at opdatere sine systemer.


30-08-2016
CFCS skal ruste revisorer mod cyberkrig og industrispionage
På årets konference for it-revisorer, Sikkerhed og Revision 2016, er temaet Megatrends - herunder revisionsbranchens rolle som mål for cyberspionage og internettrusler.


18-08-2016
Trusselsvurdering: Sårbarheder i Cisco firewalls
CFCS varsler i en ny trusselsvurdering om sårbarheder i visse typer af Cisco firewalls


09-08-2016
”QuadRooter” gør Android-enheder sårbare
CFCS varsler i trusselsvurdering om sårbarheder i Android-baserede smartphones og tablets, som benytter processorchips fra Qualcomm. Sårbarhederne betyder, at en aktør - via en app med ondsindet kode - kan opnå fuld kontrol med enheden.


21-07-2016
Hjemmesider, som benytter CGI-scripts, kan være sårbare overfor kompromittering
CFCS varsler i trusselsvurdering om en sårbarhed, som gør det muligt for en angriber at kompromittere hjemmesider, som benytter CGI-scripts. CFCS har set scanninger efter sårbare hjemmesider, efter sårbarheden blev offentliggjort.


04-07-2016
Ny underretningsordning for virksomheder og myndigheder i tilfælde af cyberangreb
Fra 1. juli 2016 vil oplysninger fra offentlige myndigheder og private virksomheder om cybersikkerhedshændelser ikke være underlagt aktindsigt, såfremt de afgives til Center for Cybersikkerhed som led i en ny underretningsordning.


01-07-2016
Ny lov styrker informationssikkerheden hos de danske teleudbydere
Den 1. juli 2016 træder den nye lov om net- og informationssikkerhed i telesektoren i kraft. Det betyder bedre informationssikkerhed og nye muligheder for at styrke den danske teleinfrastruktur.


29-06-2016
Trusselsvurdering: Hackere scanner danske myndigheder og virksomheder for it-sårbarheder
En ny trusselsvurdering fra Center for Cybersikkerhed advarer om, at fremmede stater scanner it-systemer i Danmark for at installere bagdøre i systemer, der kan bruges til senere koordinerede angreb.


01-06-2016
Center for Cybersikkerheds beretning for 2015
Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerheds beretning for 2015 giver et indblik i centerets aktiviteter i løbet af året. Centeret har i 2015 styrket det strategiske fokus på de mest avancerede cyberangreb og har oprettet tre nye enheder.


31-05-2016
Tilsynet med Efterretningstjenesternes årsredegørelse 2014 og 2015
Tilsynet med Efterretningstjenesterne har i dag publiceret sin årsredegørelse om tilsynet med Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed.


30-05-2016
Cybervurdering: Truslen fra VPN-funktionalitet i Cisco firewalls og routere
Center for Cybersikkerhed har udgivet en cybervurdering om en VPN-sårbarhed i Cisco firewalls og routere. FE anbefaler, at alle myndigheder og virksomheder med Cisco-baserede VPN-løsninger undersøger behovet for sikkerhedsopdateringer.


27-05-2016
Cybersikkerhed på Folkemødet 2016
Center for Cybersikkerhed er inviteret til at fortælle om cybertruslen og cybersikkerhed ved flere arrangementer på Folkemødet 2016. Se nedenfor, hvor du finder os.


19-05-2016
Reducér risikoen for ransomware
Stadigt flere, herunder danske virksomheder og myndigheder, bliver ramt af ransomware, som forhindrer eller begrænser ofrets adgang til egne it-systemer og data. Center for Cybersikkerhed har netop opdateret sin vejledning om ransomware.


13-05-2016
Ny vurdering af cybertruslen mod forsvars- og aerospaceindustrien
Trusselsvurderingsenheden ved Center for Cybersikkerhed har netop udgivet en vurdering af cybertruslen mod forsvars- og aerospaceindustrien i Danmark. Vurderingen viser, at der er en meget høj trussel fra cyberspionage mod denne industri.


27-04-2016
God logning øger dine muligheder for at opdage og analysere et cyberangreb
Center for Cybersikkerhed har i den senere tid set, hvordan organisationer er blevet ramt af cyberangreb, hvor vigtige logs ikke var til rådighed til at analysere angrebet. Ny vejledning kommer med anbefalinger til arbejdet med logning.


15-04-2016
Cyberforsvar handler mest af alt om personer og processer
I går stod Computerworld i spidsen for Computerworld Summit 2016, der satte fokus på nye trends inden for blandt andet digital innovation og sikkerhed.


08-04-2016
Center for Cybersikkerhed bidrager til ny antologi fra Det Kriminalpræventive Råd
Det Kriminalpræventive Råd har i dag udgivet antologien ”Når forbrydelser bliver digitale”, som handler om cybercrime, cyberspionage og cybersikkerhed. Chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen, har bidraget med artikel om cyberspionage.


06-04-2016
Cybervurdering: Android-sårbarheden Stagefright
Trusselsvurderingsenheden ved Center for Cybersikkerhed har udgivet en cybervurdering om Android-sårbarheden kaldet Stagefright. Anledningen er, at der 30. marts 2016 blev offentliggjort et nyt ’proof of concept’ på udnyttelse af sårbarheden.


11-03-2016
NSM: 9 ud af 10 it-angreb kunne være undgået, hvis 4 enkle råd var blevet fulgt
Norske myndigheder og virksomheder bliver udsat for cyberangreb og hacking fra andre stater. De fleste angreb kunne være undgået, hvis 4 enkle råd var blevet fulgt, oplyser Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). CFCS anbefaler de samme råd.


26-02-2016
Minimér risikoen ved cyberangreb med sikkerhedsopdateringer
På det sidste har vi set eksempler på tekniske sårbarheder i applikationer og operativsystemer, som kan medføre alvorlige cyberangreb. Processer for it-sikkerhed og sikkerhedsopdateringer er afgørende for at minimere risikoen ved cyberangreb.


19-02-2016
Pas på dine data: Cyberaktivisme sker ikke kun som DDoS eller defacement af hjemmesider
På det seneste er der set en række eksempler på cyberaktivister, som offentliggør eller truer med at offentliggøre følsomme oplysninger som led i deres kampagne. Center for Cybersikkerhed har en køreplan for, hvordan du passer på dine data.


10-02-2016
Center for Cybersikkerhed speeddater studerende
I dag kan du møde repræsentanter for Center for Cybersikkerhed, når vi deltager i årets ’Synergy’-event på DTU.


04-02-2016
Trusselsvurderingsenheden holder oplæg på konferencen ’It-sikkerhed 2016’
Cybertruslen mod Danmark er høj, men der er meget som myndigheder og virksomheder kan gøre for at beskytte sig mod angreb. Det fortalte chefen for Trusselsvurderingsenheden på it-sikkerhedskonferencen ”It-sikkerhed 2016”.


01-02-2016
Kender du din organisations sikkerhedsniveau i forhold til supply chain threats?
Den seneste tids eksempler på alvorlige brister i flere sikkerhedsfirmaers produkter understreger, at det er vigtigt, at din organisation har afstemt it-sikkerhedsniveauet i forhold til supply chain threats.


21-01-2016
Phishing uden fangst - Udenrigsministeriet under angreb
Gennem syv måneder var Udenrigsministeriet sidste år under angreb fra en hackergruppe, der med phishing-e-mails forsøgte at få adgang til ministeriets systemer.


15-01-2016
Cyberspionage mod danske virksomheder
Center for Cybersikkerhed ved FE løfter i ny rapport sløret for konkret cyberangreb mod to danske virksomheder.


12-01-2016
Fællesnordiske anbefalinger skal styrke informationssikkerheden i telenettene
Center for Cybersikkerhed har sammen med de øvrige nordiske telemyndigheder udarbejdet en række anbefalinger til styrkelse af informationssikkerheden i telenettene.


06-01-2016
Danske interesser truet af cyberspionage
En ny trusselsvurdering fra Center for Cybersikkerhed viser tydeligt, hvorfor danske virksomheder og myndigheder bør tage it-sikkerhed alvorligt.


18-12-2015
Aktuel trussel pr. 18. december 2015 på baggrund af vigtig sikkerhedsrettelse fra Juniper
Trusselsvurderingen i Center for Cybersikkerhed anbefaler brugere af produkter fra it-leverandøren Juniper at installere rettelse.


10-12-2015
Ny lov styrker informationssikkerheden i den danske teleinfrastruktur
Et bredt flertal i Folketinget har den 10. december 2015 vedtaget en ny lov om net- og informations-sikkerhed, som skal fremme en mere robust teleinfrastruktur.


24-11-2015
Center for Cybersikkerhed i stor NATO-øvelse
Center for Cybersikkerhed deltog i sidste uge i en stor NATO-øvelse, som involverede samtlige NATO-lande, flere af alliancens partnerlande samt syv NATO kommandoer.


05-11-2015
Center for Cybersikkerhed udgiver sikkerhedsanbefaling om spear-phishing
Center for Cybersikkerhed har offentliggjort en ny sikkerhedsanbefaling, der indeholder gode råd til at beskytte sig mod spear-phishing.


29-10-2015
Fælles konference vedrørende cybersikkerhed
Den 27. oktober 2015 afholdt Center for Cybersikkerhed den første fælles konference for centerets to kontaktgrupper i den private og offentlige sektor vedrørende cybersikkerhed. Grupperne blev nedsat for at dele viden om de alvorligste cybertrusler.


16-10-2015
Patch rettelse fra Adobe
I pjecen ”Cyberforsvar der virker” er ét af top fire rådene, at organisationer skal ”opdatere programmer med seneste sikkerhedsopdateringer med høj risiko inden for to dage.


09-10-2015
Regeringen har fremsat forslag til ny net- og informationssikkerhedslov
Regeringen har den 7. oktober 2015 i Folketinget fremsat forslag til en ny lov om net- og informationssikkerhed. Lovforslaget er en indholdsmæssigt uændret genfremsættelse af et lovforslag fra maj 2015, der bortfaldt på grund af valgudskrivelsen.


08-10-2015
Forsvarets Efterretningstjeneste på Kulturnat 2015
Meget af FE’s arbejde er hemmeligt for offentligheden, men vi forsøger alligevel at være så åbne om vores arbejde, som det er muligt, når vi er en efterretningstjeneste.


02-10-2015
Cybertruslen: Fortsat behov for at styrke basal it-sikkerhed
Center for Cybersikkerheds observationer fra 2014 til forår 2015 viser, at især malware-angreb dominerer i antallet af sikkerhedshændelser. Men mange angreb kan fortsat undgås ved at følge basale retningslinjer.


21-09-2015
Center for Cybersikkerhed opretter mainframe-gruppe
Nyoprettet gruppe skal hjælpe deltagere fra myndigheder og virksomheder med at udveksle viden om informationssikkerhed i mainframes.


02-09-2015
Center for Cybersikkerhed håndterede 585 cybersikkerhedshændelser i 2014
I 2014 håndterede Center for Cybersikkerhed i alt 585 cybersikkerhedshændelser blandt centerets civile og militære kunder. Det fremgår af Center for Cybersikkerheds første årsberetning.


28-08-2015
Nyt initiativ skal lære børn sikker digital færdsel
Center for Cybersikkerhed bakker op om et nyt initiativ, der skal lære børn at færdes sikkert i den digitale verden.


10-07-2015
Sikkerhedsbulletin: Begræns risikoen for ransomware
Center for Cybersikkerheds nye sikkerhedsbulletin viser, hvordan du mindsker risikoen for at blive ramt af ransomware.


08-07-2015
Ny sikkerhedsanbefaling: It-sikkerhed på rejsen
Center for Cybersikkerhed giver virksomheder og myndigheder anbefalinger til at styrke it-sikkerheden på udlandsrejser.


18-05-2015
Stor undersøgelse om cyber- og informationssikkerhed
Ny undersøgelse skal give bedre indsigt i danske virksomheders cyber- og informationssikkerhedsniveau, og dermed gøre os klogere på cyber- og informationssikkerheden i Danmark.


21-04-2015
Center for Cybersikkerhed styrket med tre nye enheder
Tre nye enheder styrker Center for Cybersikkerheds indsats på flere områder. Udvidelsen sker på baggrund af regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, der skal styrke cybersikkerheden, herunder ved at skabe mere viden om området.


20-03-2015
Center for Cybersikkerhed i nordisk CERT-øvelse
Center for Cybersikkerhed har deltaget i en stor cyberøvelse sammen med de nordiske lande.


18-03-2015
Ny masteruddannelse tilbyder specialisering i it-sikkerhed
Center for Cybersikkerhed har assisteret uddannelses- og forskningssamarbejdet It-vest med at sammensætte det faglige indhold på en ny masteruddannelse i it-sikkerhed.


17-03-2015
Center for Cybersikkerhed er på LinkedIn og Twitter
Nu kan du finde Center for Cybersikkerhed på både LinkedIn og Twitter. Her kan du holde dig opdateret om seneste nyt fra centeret.


28-01-2015
Ny sikkerhedsanbefaling: Styrkelse af informationssikkerheden i mainframeinstallationer
Center for Cybersikkerhed har offentliggjort en ny sikkerhedsanbefaling, som beskriver en række væsentlige sikkerhedstiltag, der bør overvejes af såvel mainframeejere og administratorer som kunder til mainframetjenester.


16-12-2014
Regeringen styrker cyber- og informationssikkerheden
I dag lanceres national strategi for cyber- og informationssikkerhed.


12-12-2014
Samarbejdsforum for virksomheder skal styrke cybersikkerheden i Danmark
Center for Cybersikkerhed har etableret et nyt strategisk samarbejdsforum for cybersikkerhed. Samarbejdsforummet har netop holdt sit første møde.


05-11-2014
GovCERT-tilsynet afgiver redegørelse
Det særlige GovCERT-tilsyn har afgivet sin afsluttende redegørelse for den statslige varslingstjeneste GovCERT’s virksomhed.


26-09-2014
Shellshock: Linux-systemer ramt af alvorligt sikkerhedshul
En alvorlig sårbarhed er blevet opdaget i kommandofortolkeren Bash, der bruges af en lang række Linux-systemer.


19-09-2014
Ny kontaktgruppe giver ministerier viden om cybertrusler
Center for Cybersikkerhed har afholdt det første møde i en nyoprettet tværministeriel kontaktgruppe vedrørende cybersikkerhed.


28-08-2014
Sikkerheden skal styrkes i statens outsourcede it-drift
Som opfølgning på CSC-sagen lanceres en ny rapport der indeholder 11 konkrete anbefalinger til, hvordan sikkerheden i den outsourcede it-drift kan forbedres.


07-07-2014
Ny sikkerhedsanbefaling: Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP embedded.
Center for Cybersikkerhed offentliggør i dag en ny sikkerhedsanbefaling, som beskriver de væsentligste forholdsregler, der bør tages forud for ophøret af serviceopdateringerne til Windows XP embedded (WXPE).


01-07-2014
Ny lov om Center for Cybersikkerhed er trådt i kraft
Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 11. juni 2014 regeringens forslag til en ny lov om Center for Cybersikkerhed. I dag, den 1. juli 2014, er loven trådt i kraft.


28-04-2014
EU afholder største cybersikkerhedsøvelse nogensinde
Når EU-landene de næste to dage træner deres tekniske beredskab i tilfælde af cyberangreb, involverer det mere end 200 organisationer og 400 cybersikkerhedsspecialister – heraf mange danske.


11-04-2014
Heartbleed - sårbarhed i krypteringsprotokollen OpenSSL
Center for Cybersikkerhed har siden 7. april 2014 fulgt situationen tæt og har varslet centerets kunder.


24-03-2014
GovCERT-tilsynets årsredegørelse 2013
Tilsynet offentliggør sin redegørelse om kontrol med varslingstjenestens behandling af personoplysninger.


04-02-2014
Forslag til nyt lovgrundlag for Center for Cybersikkerhed
Et udkast til lovforslag om CFCS er sendt i høring.


Pressekontakt

Pressen kan
henvende sig
til pressevagten på telefon
+45 2016 0593 eller på mail: FEkommunikation@fe-ddis.dk

Links