Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Cybersikkerhedsrådet 

Cybersikkerhedsrådet

Cybersikkerhedsrådet skal rådgive regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og sikre videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverden. Rådet skal desuden byde ind med udvikling af cybersikkerhedskompetencer.

Cybersikkerhedsrådet har følgende arbejdsområder:

 • Rådgivning til udvikling af den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi. Konkret kan rådet f.eks. gennemføre analyser, der kan danne baggrund for prioritering af igangsatte eller eventuelt kommende initiativer.
 • Bidrage til videndeling, rådgivning og vejledning på strategisk niveau f.eks. gennem relevante publikationer, netværk og konferencer samt bidrag til videndeling i forhold til information om trusler, sårbarheder, hændelser og cyberøvelser til relevante parter.
 • Undersøge behovet for og foreslå udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer, blandt borgere og medarbejdere, herunder f.eks. inden for uddannelse og forskning.
 • Bidrage til den nationale cybersikkerhedsmåned i forbindelse med ENISA's (European Union Agency for Network and Information Security) årlige ”Cybersecurity Month” i oktober samt bidrage til en årlig awareness-kampagne rettet mod borgerne.

Rådet har et delt offentligt og privat formandskab og består af i alt 20 medlemmer. Rådet blev nedsat i december 2019.

Medlemmer af rådet
Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen.  Medlemmernes faglighed spænder bredt, og rådet har dermed både strategiske, juridiske og teknologiske kompetencer.

Cybersikkerhedsrådet har et delt offentligt-privat formandskab. Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed varetager på skift det offentlige formandskab. Bjarke Alling, Koncerndirektør i softwarevirksomheden Liga ApS, varetager det private
formandskab.

Medlemmer:

 • Rikke Hougaard Zeberg, direktør, Digitaliseringsstyrelsen (formand for offentlig sektor)
 • Thomas Lund-Sørensen, chef, Center for Cybersikkerhed (formand for offentlig sektor)
 • Bjarke Alling, Koncerndirektør, Liga ApS (formand for privat sektor)
 • Søren Maigaard, Vice President og CISO, Norlys
 • Jesper R. Jespersen, IT-sikkerhedschef, Aura Energi
 • Jan Steen Olsen, Vice President og Chief Technical Officer, Danske Bank
 • René Rasmussen, Vice President, Global IT, Coloplast A/S
 • Marianne Horstmann, direktør, Netdesign/TDC
 • Rune Keldsen, Chief Technology Officer, DFDS A/S 
 • Georg Dam Steffensen, universitetsdirektør, ITU
 • Peter Bruun Nielsen, vicedirektør for IT, Aarhus Universitet
 • Christian D. Jensen, lektor på DTU
 • Henrik Larsen, chef, DKCERT
 • Mette Raun Fjordside, vicedirektør, Forbrugerrådet Tænk
 • Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed
 • Christian Wernberg-Tougaard, Head of Public Sector Cybersecurity, Deloitte
 • Jacob Herbst, Chief Technical Officer, Dubex
 • Thomas Kristmar, Senior Manager, KPMG
 • Torsten Andersen, vicedirektør, Erhvervsstyrelsen
 • Charlotte Münter, afdelingschef, Justitsministeriet

Medlemmerne er udpeget for perioden 2019-2021. Rådet kan efter behov nedsætte følge- eller arbejdsgrupper. Rådet sekretariatsbetjenes af et tværministerielt sekretariat med medarbejdere fra Center for Cybersikkerhed og Digitaliseringsstyrelsen.

Nyheder om Cybersikkerhedsrådet
12-05-2020 Cybersikkerhedsrådet drøfter ny mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse
20-01-2020 Arbejdet i det nye Cybersikkerhedsråd er skudt i gang  
30-12-2019 Regeringen nedsætter nyt råd om cybersikkerhed

Kontakt

Kontakt Cybersikkerhedsrådet ved at skrive til minhon@cfcs.dk og frsoj@digst.dk