Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Cybertruslen 

Cybertruslen 

Danske myndigheder og virksomheder er fortsat truet af en omfattende og voksende spionage via internettet. Truslen kommer fra statsstøttede aktører, der udfører spionage.

Cyberkriminelle og politisk motiverede såkaldte hacktivister udgør også en trussel mod danske interesser, om end denne trussel er mindre. Den teknologiske udvikling gør, at truslen er i konstant forandring. Det stiller store krav til sikkerhedsforanstaltninger og beredskab.

Læs mere i den nyeste trusselsvurdering fra Center for Cybersikkerhed fra juni 2020 - Cybertruslen mod Danmark.

Forsvarets Efterretningstjeneste udarbejder hvert år en Efterretningsmæssig Risikovurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed.

Center for Cybersikkerhed og Digitaliseringsstyrelsen har skrevet vejledningen Cyberforsvar, der virker, som beskriver, hvad man man selv kan gøre for at styrke sit cyberforsvar, så risikoen for cyberangreb mindskes.

Du kan læse flere vejledninger og trusselsvurderinger fra Center for Cybersikkerhed på siden Publikationer.
Sidst opdateret 20-07-2020 - kl. 11:43

Interne links