Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

Virksomhedssikkerhed 

En privat virksomhed skal være sikkerhedsgodkendt, hvis virksomheden skal udføre arbejde for forsvaret og i den forbindelse skal have adgang til klassificerede oplysninger. Det samme gælder, hvis virksomheden skal udføre klassificeret arbejde for NATO eller EU.

Det er FE, der giver sikkerhedsgodkendelsen, efter indstilling fra forsvarets myndigheder eller fra Dansk Industri.

Virksomhederne kan ikke selv ansøge FE om en sikkerhedsgodkendelse, men FE rådgiver gerne om, hvordan man skal forholde sig. Det kan der f.eks. være behov for, hvis man overvejer at byde på en klassificeret opgave i udlandet.

I forbindelse med sikkerhedsgodkendelsen vil FE stille krav om, at virksomheden sørger for nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. FE’s krav afpasses efter følsomheden af de informationer, som virksomheden skal beskæftige sig med, og vil normalt omfatte følgende forhold:
  • Personelsikkerhed (f.eks., hvilke medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer mv. skal sikkerhedsgodkendes af FE).
  • Materielsikkerheden (f.eks., hvordan skal klassificeret materiel transporteres og forsendes).
  • Dokumentsikkerhed (f.eks., hvordan skal klassificerede dokumenter registreres, opbevares og destrueres).
  • Informatiksikkerhed (f.eks., hvordan sikres der imod uautoriseret adgang til it-systemer og hvordan afskærmes der i forhold til andre systemer).

Afhængigt af projektets længde gives sikkerhedsgodkendelsen normalt for to eller fem år (forlængelser gives efter behov).

FE bistår virksomhederne med sikkerhedsmæssig uddannelse og foretager kontrolbesøg i virksomhederne, hvor der bl.a. vejledes om eventuelle supplerende sikkerhedsforanstaltninger.

Forsvarets Efterretningstjeneste udbyder to gang årligt
Kursus for Sikkerhedschefer af én dags varighed. Kurset er obligatorisk for alle virksomheder, der skal sikkerhedsgodkendes. Kursusdatoer i 2020 er 4. marts og 29. september.

Information om regler og procedurer kan hentes i
FE's vejledning om virksomhedssikkerhed.


Sikkerhedsgodkendelse af virksomheder udføres på baggrund af: Sikkerhedscirkulæret.

Forsvarskommandoens bestemmelser for den militære sikkerhedstjeneste(FKOBST 358-1).

Bestemmelser vedtaget af Multinational Industrial Security Working Group (MISWG).

Sidst opdateret 18-05-2020 - kl. 10:28

Interne links