Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Stempel med teksten fortroligt
Foto: fmn.dk

En efterretningstjenestes særlige vilkår 

En efterretningstjeneste har særlige funktionsvilkår. Hensynet til kilder, samarbejdspartnere, kapaciteter, herunder teknologi, metoder og personalets sikkerhed sætter grænser for, hvilken information, FE kan offentliggøre.

Absolut fortrolighed og gensidig tillid er den væsentligste spilleregel for al efterretningssamarbejde. Hvis FE tilsidesætter hensynet til samarbejdspartnere eller kilder, kan det få den betydning, at tjenesten fremover ikke modtager vigtige oplysninger.


Det vil påvirke vores evne til at varetage vores opgaver effektivt.
Særligt for et mindre land som Danmark er det vigtigt at sikre gode og tætte relationer med andre efterretningstjenester.


FE får informationer fra efterretningstjenester og enkeltpersoner i udlandet. Det siger sig selv, at det er slut med at få sådanne informationer, hvis det bliver FE’s omdømme, at man ikke kan holde på sine hemmelige informationer. Yderligere skal bemærkes, at afsløring af visse FE-medarbejdere i offentligheden kan svække deres personlige sikkerhed og afsløring af vore personkilder kan i yderste fald koste disse livet.


Personer eller organisationer, der udgør en potentiel trussel mod Danmark eller danske interesser skal f.eks. ikke have mulighed for at få indsigt i vores kendskab til deres aktiviteter eller deres kommunikationsform. Disse forhold må derfor nødvendigvis indgå i FE’s overvejelser om, hvilke og hvor mange oplysninger, vi kan videregive til offentligheden.


FE skal gennem sin bearbejdning af informationer kunne give danske beslutningstagere det bedst mulige efterretningsmæssige grundlag. FE bidrager herved til, at Danmark som suveræn stat kan føre sin forsvars- og sikkerhedspolitik bl.a. på grundlag af egne selvstændige nationale efterretningsmæssige vurderinger.

Sidst opdateret 24-01-2014 - kl. 15:48

Interne links

Eksterne links