Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
En illustration af elementerne i FE's logo.
En illustration af elementerne i FE's logo.

Visuel identitet 

FE skal levere rettidige, relevante og pålidelige efterretninger af høj kvalitet. Derfor skal præsentationen af vores produkter på samme måde være af høj kvalitet.

FE kommunikerer til mange forskellige målgrupper og har mange typer af produkter. Uanset målgruppe og indhold må der ikke herske tvivl om afsender. FE ønsker, at den skriftlige og visuelle kommunikation er seriøs og professionel og bidrager til, at vores kunder, samarbejdspartnere og den enkelte borger kan genkende vores produkter.

Det kræver en klar og konsistent visuel linje, som vi har indbygget i vores nye design. Det skal sikre, at FE har en sammenhængende visuel identitet og bruger et kvalitetspræget og funktionelt fælles design.

Designet lever derudover op til Forsvarsministeriets koncernfælles designlinje, således at der inden for ministerområdets myndigheder følges et ensartet og koncernfælles udtryk.

Logo og design består af en række elementer:


Kronen

Kronen har tilknytning til den koncernfælles designlinje i Forsvarsministeriet. Den er tegnet i en moderne streg med referencer til Christian V’s kongekrone. Den fembøjlede krone med rigsæble og kløverbladskors har siden 1671 været Danmarks kongekrone. Alle statens logoer, hvor der indgår en krone, skal tage udgangspunkt i denne. Kronen er godkendt af Statens Arkiver. Det samme er FE’s nye logo, hvor kronen indgår.

Cirklen

Selve cirkelformen symboliserer FE’s beskyttende rolle mod udefrakommende trusler mod Danmark, forsvaret og dets udsendte.

Den optiske cirkel består af tre dele – helt lukket, delvist lukket/åben og helt åben.


  • Den solide buede streg til venstre repræsenterer den lukkede del af FE. Vi arbejder clandestint.
  • Den stiplede buede streg til højre symboliserer, at vi deler noget af vores information med kunder og samarbejdspartnere.
  • Den åbne del af cirklen repræsenterer vores åbenhed, f.eks. tilgængelige produkter og udadvendte funktioner.

De 11 firkanter og den røde tråd

De små firkanter skal symbolisere en række umiddelbart usammenhængende bidder af information, som vi i FE indhenter, bearbejder og analyserer. Undervejs stykker vi informationsbidderne sammen, og det bliver derefter til sammenhængende viden, der formidles – den røde linje til venstre.

De 11 firkanter indeholder symbolik. De ni sorte samt de to røde firkanter udgør binær kode for tallet 1967 – det år, hvor FE blev en selvstændig myndighed og fik sit nuværende navn.

Sidst opdateret 28-02-2013 - kl. 11:34

Interne links

Eksterne links