Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Illustration af FE's logo.
FE's logo med navnetræk.

Visuel identitet 

FE skal levere rettidige, relevante og pålidelige efterretninger af høj kvalitet. Derfor skal præsentationen af vores produkter på samme måde være af høj kvalitet.

FE kommunikerer til mange forskellige målgrupper og har mange typer af produkter. Uanset målgruppe og indhold må der ikke herske tvivl om afsender. FE ønsker, at den skriftlige og visuelle kommunikation er seriøs og professionel og bidrager til, at vores kunder, samarbejdspartnere og den enkelte borger kan genkende vores produkter.

Det kræver en klar og konsistent visuel linje, som vi har indbygget i vores nye design. Det skal sikre, at FE har en sammenhængende visuel identitet og bruger et kvalitetspræget og funktionelt fælles design.

Designet lever derudover op til Forsvarsministeriets koncernfælles designlinje, således at der inden for ministerområdets myndigheder følges et ensartet og koncernfælles udtryk.

FE's logo
Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) mærke består af tre elementer: Et åbent cirkelslag sammensat af 11 kvadrater afsluttet øverst af en krone. I midten akronymet FE. FE’s mærke udgør sammen med navnetrækket FE’s logo.

Som efterretningstjeneste skal FE medvirke til at forebygge og modvirke trusler mod Danmark og danske interesser. Selve logoets cirkelform symboliserer FE’s beskyttende rolle mod udefrakommende trusler mod Danmark, Forsvaret og dets udsendte. Kronen i logoet symboliserer FE’s kunder – som primært er regeringen, Forsvaret og øvrige nationale myndigheder.

Kronen

Kronen i FE’s logo er den samme som den Forsvarsministeriets øvrige myndigheder anvender og understreger tilknytningen til Forsvarsministeriets myndighedsområde. Udgangspunktet er Christian 5.s krone fra 1671. Kronen er udformet, så den rummer historien ved bl.a. at trække på udvalgte elementer fra de kroner, som tidligere er blevet anvendt på Forsvarsministeriets område. Samtidig signalerer den, i kraft af sin formgivning, handlekraft, soliditet, tryghed og professionalisme.

Cirkelslaget
Cirkelformen er sammensat af 11 kvadrater med luft imellem. Kvadraterne symboliserer dele af efterretningskredsløbet med de informationsbidder, som FE indhenter, bearbejder, analyserer og derefter leverer som efterretningsprodukter til vores kunder. Samtidig udgør kvadraterne den binære kode for tallet 1967 – det år, hvor FE blev oprettet som selvstændig myndighed.

Bogstavforkortelsen

I midten af cirkelslaget fremgår bogstaverne FE, der er en forkortelse (akronym) dannet af begyndelsesbogstaverne i Forsvarets Efterretningstjeneste.
Sidst opdateret 07-02-2018 - kl. 11:07

Interne links

Eksterne links