Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Luftfoto af Kastellet
Luftfoto af Kastellet (Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste).

Lokaliteter i Danmark 

Langt de fleste medarbejdere er fysisk placeret i FE’s bygninger i Kastellet og i et bygningskompleks på Amager kaldet Sandagergård samt i lokaler på Østerbro i København (hvor bl.a. Center for Cybersikkerhed holder til).

Derudover har FE to indhentningsstationer henholdsvis på Amager og i Nordjylland nær Hjørring. Vi har også haft indhentningsstationer i Gedser, Løgumkloster og på Bornholm.

FE har også medarbejdere, der arbejder i udlandet i kortere eller længere perioder.

Den meget spredte placering af alle medarbejderne på adskillige faciliteter omkring København er både uhensigtsmæssig for opgaveløsningen og omkostningstung. I forsvarsforliget 2013-2017 er der derfor afsat midler til, at FE’s aktiviteter i københavnsområdet kan samles i ét domicil. En samlet placering af FE vil styrke tjenesten og gøre FE endnu bedre til at løse sine opgaver og udnytte ressourcerne effektivt.


Indhentningsstationerne
Elektronisk efterretningsindhentning er en af metoderne, der anvendes af FE for at indsamle informationer om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, herunder for danske militære enheder og andre, som er udsendt til løsning af internationale opgaver.

FE har siden slutningen af 1940'erne haft kapacitet til at udføre elektronisk efterretningsvirksomhed, herunder aflytning af kommunikation. Denne kapacitet bliver løbende opdateret i takt med den teknologiske udvikling.

Virksomheden er alene rettet mod forhold i udlandet.

Sidst opdateret 22-06-2015 - kl. 09:19

Interne links