Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Organisation 
Organisationsdiagram

 

FE's organisation 
FE er overordnet organiseret i seks sektorer samt en ledelsesstab. De seks sektorer samt ledelsesstaben er yderligere opdelt i en række afdelinger, på nær Kontraterror, der består af sektioner. De fleste af FE’s medarbejdere er placeret i FE’s bygninger i Kastellet, på Amager og i Holsteinsgade på Østerbro. Derudover har FE indhentningsstationer på henholdsvis Amager og ved Hjørring.

FE’s ledelsesgruppe består af chefen for FE og cheferne for hver af
de seks sektorer samt chefen for Ledelsesstaben.


Ledelsesstaben
Ledelsesstaben understøtter chefen for FE samt FE's ledelsesgruppe med tværgående og strategiske opgaver. Desuden har staben ansvaret for de juridiske opgaver i FE og afdelingen for Ledelsesstøtte, Strategi og Policy.


Operation- og Indhentningssektoren
Operation- og Indhentningssektoren har ansvaret for at indsamle informationer samt at stille de indhentede informationer til rådighed for Analysesektoren på en struktureret og organiseret måde. Sektoren er organiseret i fem afdelinger:

 • Data- og Informationshåndtering: Afdelingen har ansvaret for struktureringen og organiseringen af FE's oplysninger.
 • Indhentnings- og Operationsstøtte: Afdelingen har ansvaret for at målrette og yde dataanalytisk og kryptologisk støtte til FE's indhentning.
 • Elektronisk indhentning: Afdelingen varetager den elektroniske indhentning, også kaldet ’signals intelligence’ (SIGINT).
 • Netværksindhentning: Afdelingen varetager netværksbaseret indhentning, herunder fra åbne kilder, også kaldet ’open source intelligence’ (OSINT) samt såkaldte computer network Exploitation (CNE). 
 • Fysisk indhentning: Afdelingen varetager indhentning gennem personkilder, også kaldet ’human intelligence’ (HUMINT).Politisk & Militær Analysesektor
Analysesektoren har ansvaret for at bearbejde og analysere FE’s informationer og formidle dem som efterretninger til FE’s kunder. Sektoren består af tre afdelinger:

 • Operationer og Strategi: Afdelingen bearbejder, analyserer og rapporterer om politiske, økonomiske og militære forhold relateret til militæroperationer med dansk deltagelse og regionale fokusområder.
 • Rusland og Arktis: Afdelingen bearbejder, analyserer og rapporterer om politiske, økonomiske og militære forhold relateret til Rusland og Arktis.
 • Mellemøsten: Afdelingen bearbejder, analyserer og rapporterer om politiske, økonomiske og militære forhold relateret til Mellemøsten og Nordafrika. 

 

Kontraterrorsektoren
Terrorsektoren afdækker, varsler og modvirker terrortruslen fra terrornetværk i udlandet, som truer Danmark og danske interesser. Arbejdet sker i samarbejde med øvrige danske myndigheder, heriblandt Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Center for Terroranalyse (CTA).

 

 

 

 

 

 

 

Center for Cybersikkerhed
CFCS er Danmarks nationale it-sikkerhedsmyndighed, myndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren, Netsikkerhedstjeneste og komptencecenter på cybersikkerhedsområdet. Centeret udgør en sektor i FE og består af tre afdelinger:
 • Rådgivning & Tele: Afdelingen varetager opgaven som national it-sikkerhedsmyndighed og tilsynsmyndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren. Afdelingen yder rådgivning på cybersikkerhedsområdet til civile og militære myndigheder samt til visse private virksomheder og organisationer. 
 • Netsikkerhed: Netsikkerhedstjenesten har til opgave at opdage, analysere og bidrage til at imødegå sikkerhedshændelser hos Forsvaret og de virksomheder og statslige myndigheder, der er tilsluttet tjenestens såkaldte sensornet. 
 • Cyberanalyse: Afdelingen har til opgave at udarbejde både generelle samt sektorspecifikke trusselsvurderinger på cybersikkerhedsområdet. Formålet er at styrke myndigheders og virksomheders mulighed for at imødegå cybertrusler så tidligt som muligt.


Den militære Computer Network Operations (CNO) Sektor
Den militære CNO-sektor har ansvaret for at støtte Forsvarets operationer gennem både defensive og offensive cyberoperationer. Sektoren omfatter: 

 • Den militære CNO-afdeling: Afdelingen analyserer og rapporterer om militære forhold relateret til mål for cyberoperationer til støtte for Forsvarets operationer. Afdelingen koordinerer indsættelsen af FE’s defensive og offensive cyberkapaciteter til støtte for Forsvarets operationer.Udviklings- & Ressourcesektoren 
Udviklings- & Ressourcesektoren har ansvaret for drifts- og udviklingsopgaver i FE. Sektoren består af fire afdelinger:

 • Administration og service: Afdelingen har ansvaret for de interne styrings- og administrationsopgaver inden for økonomi, personale og etablissement samt sekretariats- og servicefunktioner.
 • Militær sikkerhed: Afdelingen leder og kontrollerer på Forsvarschefens vegne den militære sikkerhedstjeneste inden for Forsvaret samt sikkerhedstjenesten i relation til private virksomheders arbejde på forsvarsområdet samt sikkerhedsgodkendelse af ansatte inden for Forsvarsministeriets område.
 • Teknisk drift: Afdelingen har ansvaret for drift og vedligeholdelse af FE’s tekniske systemer.
 • Udvikling: Afdelingen har ansvaret for FE’s udviklingsopgaver.    Juridisk Afdeling

    Juridisk Afdeling varetager de juridiske opgaver i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), herunder i Center for Cybersikkerhed (CFCS), og skal blandt andet rådgive FE's ledelse og medarbejdere om juridiske spørgsmål i forhold til lov om Forsvarets Efterretningstjeneste, lov om Center for Cybersikkerhed og lov om net- og informationssikkerhed.


    Ledelsesstøtte, Strategi og Policy

    Afdelingen støtter chefen for FE og FE's ledelsesgruppe med bl.a. beslutningsoplæg. Afdelingen varetager samtidig forbindelsen til nationale kunder og koordination af samarbejdet med FE's udenlandske samarbejdspartnere. Endelig varetager og håndterer afdelingen FE's presse og kommunikation.

    Sidst opdateret 10-07-2019 - kl. 11:54

    Interne links

    Eksterne links