Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Organisationsdiagram

Organisation 

FE's organisation
FE er overordnet organiseret i fire sektorer og to afdelinger. De fire sektorer er desuden opdelt i et antal afdelinger. Langt de fleste medarbejdere er placeret i FE’s bygninger i Kastellet, på Amager og Holsteinsgade på Østerbro. Derudover har FE to indhentningsstationer på henholdsvis Amager og Hjørring.


Indhentningssektoren
Indhentningssektoren har ansvaret for at indsamle informationer samt at stille de indhentede informationer til rådighed for Analysesektoren på en struktureret og organiseret måde. Sektoren er organiseret i fire afdelinger:

 • Elektronisk indhentning: Afdelingen varetager den elektroniske indhentning, også kaldet ’signals intelligence’ (SIGINT).
 • Netværksindhentning: Afdelingen varetager netværksbaseret indhentning, herunder fra åbne kilder, også kaldet ’open source intelligence’ (OSINT) samt såkaldte computer network operations (CNO). 
 • Fysisk indhentning: Afdelingen varetager indhentning gennem personkilder, også kaldet ’human intelligence’ (HUMINT).
 • Information og Koordination: Afdelingen har ansvaret for at koordinere FE’s indhentning samt ansvarlig for struktureringen og organiseringen af de indhentede informationer.

Analysesektoren
Analysesektoren har ansvaret for at bearbejde og analysere FE’s informationer og formidle dem som efterretninger til FE’s kunder. Sektoren består af fire afdelinger:

 • Terroranalyse: Afdelingen analyserer og rapporterer om terrortruslen, herunder terrornetværk i udlandet, som truer Danmark og danske interesser i udlandet. Arbejdet sker blandt andet i samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste (PET), herunder Center for Terroranalyse (CTA).
 • Mellemøsten & Nordafrika: Afdelingen bearbejder, analyserer og rapporterer om politiske, økonomiske og militære forhold relateret til Mellemøsten, Golf-regionen og Nordafrika samt forhold, der relaterer sig til masseødelæggelsesvåben.

 • Stormagter og Cybertrusler: Afdelingen bearbejder, analyserer og rapporterer om politiske, økonomiske og militære forhold i forhold til stormagterne, cybertrusler samt våbenudvikling og våbenhandel.

 • Asien og Afrika syd for Sahara: Afdelingen bearbejder, analyserer og rapporterer om politiske, økonomiske og militære forhold inden for Afghanistan, Pakistan og Afrika syd for Sahara, herunder pirateri og white shipping.


Udviklings- & Ressourcesektoren
Udviklings- & Ressourcesektoren har ansvaret for drifts og udviklingsopgaver i FE. Sektoren består af fire afdelinger:

 • Udvikling: Afdelingen har ansvaret for FE’s udviklingsopgaver.
 • Administration og service: Afdelingen har ansvaret for de interne styrings- og administrationsopgaver inden for økonomi, personale og etablissement samt sekretariats- og servicefunktioner.
 • Teknisk drift: Afdelingen har ansvaret for drift og vedligeholdelse af FE’s tekniske systemer.
 • Militær Sikkerhed: Afdelingen leder og kontrollerer på forsvarschefens vegne den militære sikkerhedstjeneste inden for forsvaret samt sikkerhedstjenesten i relation til private virksomheders arbejde på forsvarsområdet samt sikkerhedsgodkendelse af ansatte inden for Forsvarsministeriets område.


Center for Cybersikkerhed
CFCS er Danmarks nationale it-sikkerhedsmyndighed, Netsikkerhedstjeneste og komptencecenter på cybersikkerhedsområdet. Centeret udgør en sektor i FE og består af tre afdelinger:

 • Rådgivning & Tele: Afdelingen varetager opgaven som national it-sikkerhedsmyndighed og tilsynsmyndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren. Afdelingen yder rådgivning på cybersikkerhedsområdet til civile og militære myndigheder samt til visse private virksomheder og organisationer.
 • Netsikkerhed: Netsikkerhedstjenesten har til opgave at opdage, analysere og bidrage til at imødegå sikkerhedshændelser hos Forsvaret og de virksomheder og statslige myndigheder, der er tilsluttet tjenestens såkaldte sensornet.
 • Policy: Afdelingen har ansvaret for centerets øvrige opgaver, herunder interessent- og partnersamarbejde. Derudover varetager afdelingen kommunikationsopgaverne for FE. Trusselsvurderingsenheden er også placeret i afdelingen og udarbejder generelle og sektorspecifikke trusselsvurderinger på cybersikkerhedsområdet.Juridisk afdeling

Juridisk afdeling varetager de juridiske opgaver i FE, herunder i Center for Cybersikkerhed, og rådgiver blandt andet FE's ledelse om juridiske spørgsmål i forhold til lov om Forsvarets Efterretningstjeneste og lov om Center for Cybersikkerhed.


Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet støtter chefen for FE og FE's ledelsesgruppe, blandt andet med beslutningsoplæg og direktiver for FE's virke. Afdelingen varetager samtidig forbindelsen til og koordination af samarbejdet med FE's udenlandske samarbejdspartnere.

Sidst opdateret 03-03-2017 - kl. 23:01

Interne links

Eksterne links