Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Mission, vision og værdier 


Mission

FE’s opgave er at indsamle, bearbejde og formidle informationer om forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed, herunder for danske enheder mv. i udlandet.


Vision
FE vil styrke Danmarks sikkerhed ved at levere rettidige, relevante og pålidelige efterretninger af høj kvalitet. FE vil være en anerkendt og troværdig samarbejdspartner.


Værdier

 • Forudseenhed
  • Vi kender fortiden, arbejder i nutiden og opridser fremtiden
  • Vi er åbne, fremadrettede og kreative
  • Vi er dristige, men ikke dumdristige
  • Vi har antennerne ude

 

 • Holdindsats
  • Vi giver og tager medansvar
  • Vi stoler på hinanden og samarbejder på tværs
  • Vi fremmer videndeling og helhedsforståelse
  • Vi udnytter og udvikler vores kompetencer

 

 • Engagement
  • Vi er engagerede og positive
  • Vi informerer og involverer hinanden
  • Vi er nærværende og konstruktive
  • Vi lytter - også til hinanden

 

 • Troværdighed
  • Vi er selvstændige og saglige
  • Vi forholder os kritisk til kilderne
  • Vi lægger vægt på kvalitet i arbejdet
  • Vi leverer til tiden

 

 • Diskretion
  • Vi respekterer sikkerhedsmæssige hensyn
  • Vi respekterer de særlige arbejdsvilkår
  • Vi beskytter vores kilder, samarbejdspartnere og kapaciteter 
Sidst opdateret 28-02-2013 - kl. 10:21

Interne links

Eksterne links