Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Beretning

Kernefortælling 

Vi vil i FE være en af de mest dynamiske og operativt orienterede vestlige efterretningstjenester og vores kernefortælling handler om alle os, der til sammen udgør FE, og hvilken opgave vi løser for at opnå vores mål. Alt sammen inden for de rammer, som Folketinget, regeringen og i sidste ende Danmarks borgere har givet os.

Den er en skildring af, hvorfor vi er her, men også hvem vi er, og hvordan vi agerer: Hvad gør os specielle, og hvad er vigtigt for os? Den beskriver derfor både vores opgave, dagligdag og ambitioner.

Kernefortællingen
FE er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden. Vores viden og indsats – Danmarks sikkerhed.

Vi er ikke alene om at beskytte Danmark, men vi er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt.

Spionage er et af verdens ældste erhverv, hvilket betinger, at vi konstant følger og udvikler vores virksomhed til udviklingen i verden. Vi var her i går, vi er her i dag, og vi er her også i morgen. 

Det giver mening for os at bidrage til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden. Det gør vi ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling. For at løse den mission opererer vi i FE sammen – både ude og hjemme – og vi gør det dynamisk i forhold til et komplekst trusselsbillede, der konstant udvikler sig.

FE er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation, fordi vi opnår meget af vores viden gennem målrettet og hemmeligt efterretningsarbejde. Vi har mange forskellige opgaver, og fælles for dem alle er det vidensgrundlag, som vores efterretningsarbejde skaber. 

Vores ekstraordinære opgaver binder os sammen på tværs af den forskellighed i fag, alder, køn og etnicitet, vi har.

Vi værdsætter styrken i vores mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister. 

Vi tror på værdien af en solid og ordentlig indsats i hvert eneste led i vores arbejde i forreste linje i forsvaret af Danmark og danske interesser – og på et efterretningshåndværk, hvor uafhængighed, troværdighed og integritet er afgørende faktorer.

Og vi værner om den tillid, der ligger i de rammer, vi har fået som efterretningstjeneste og sikkerhedsmyndighed i et demokratisk samfund.

Vi bruger aktivt de muligheder, som den teknologiske udvikling giver os. Det gør vi med en bred og dyb teknologisk ekspertise, mod, kreativitet og en praktisk evne til at integrere avancerede teknologier i konstant optimering af vores opgaveløsning.

Vi lever dagligt med opgaver og succeser, der ofte vil være hemmelige, så vi kompromisløst kan beskytte vores kilder, kapaciteter og samarbejdspartnere. Men vi ønsker samtidig at være åbne, og vi bruger vores åbenhed operativt.

FE er tilgængelig og i dialog med det samfund, som har givet os opgaven med at passe på Danmark og de danske interesser.

Forsvarets Efterretningstjeneste - Vores viden og indsats - Danmarks sikkerhed.

Sidst opdateret 09-10-2019 - kl. 10:49

Interne links

Eksterne links