Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

Tilsynet med FE 

Tilsynet med Efterretningstjenesterne er et uafhængigt tilsyn, der fører kontrol med, at FE behandler oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med FE-lovens regler.

Udover at føre tilsyn med FE's behandling af oplysninger, skal tilsynet også på baggrund af anmodninger fra i Danmark hjemmehørende fysiske eller juridiske personer undersøge, om FE uberettiget behandler oplysninger om den pågældende. Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver herefter den pågældende besked herom.

Tilsynet kan hos FE kræve enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed. Endvidere kan tilsynet afkræve FE skriftlige udtalelser om faktiske og retlige forhold af betydning for tilsynets kontrolvirksomhed. Tilsynet kan bede om FE's stillingtagen til bestemte juridiske temaer og/eller anmode om en redegørelse for efterretningstjenestens praksis og den bagvedliggende retsopfattelse.

Tilsynet afgiver en årlig offentlig redegørelse om sin virksomhed til forsvarsministeren. Formålet er at give en generel information om karakteren af det tilsyn, der udøves med FE. Bl.a. er det muligt uden tilsidesættelse af tavshedspligten i mere generelle vendinger at redegøre for tilsynets virksomhed - herunder også i form af en generel beskrivelse af, hvilke forhold tilsynet måtte have valgt særligt at interessere sig for som ked i sit tilsyn. Tilsynet vil også kunne medtage oplysninger om, i hvor mange tilfælde tilsynet har fundet, at FE's behandling af oplysninger ikke har været i overensstemmelse med reglerne.

Tilsynet er sammensat således:

Landsdommer Michael Kistrup (formand) 
Juridisk chef Pernille Christensen
Professor Jørgen Grønnegaard Christensen
Professor Henrik Udsen
Bestyrelsesformand Erik Jacobsen

Personerne er udpeget af regeringen, der har lagt afgørende vægt på, at tilsynet fremstår som uafhængige i forhold til FE. Formanden er udpeget efter fælles indstilling fra Østre og Vestre Landsret og medlemmerne er valgt bl.a. på baggrund af deres uvildighed og høje personlige integritet.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne fører også tilsyn med Politiets Efterretningstjeneste.

Sidst opdateret 29-07-2019 - kl. 11:01

Interne links

Eksterne links