Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Kontrol 

FE er underlagt forsvarsministeren, og virker direkte under ansvar over for denne. Forsvarsministeren udsteder bestemmelser for tjenestens virksomhed og varetager på regeringens vegne den overordnede kontrol med tjenesten. FE holder løbende forsvarsministeren underrettet om tjenestens virksomhed, herunder om samarbejdet med udenlandske partnere.

Folketingets kontrol
Fra Folketingets side er den politiske kontrol med FE suppleret med et særligt udvalg, udvalget vedrørende efterretningstjenesterne.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Der foretages et selvstændigt og uafhængigt tilsyn med FE’s behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer. Dette tilsyn føres af Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Rigsrevisionen
FE har egen hovedkonto på Finansloven, og FE er undergivet bevillingsmæssig kontrol, som Rigsrevisionen står for.

Sidst opdateret 28-12-2013 - kl. 23:34

Interne links