Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Kontrol 

De særlige vilkår, der i sagens natur gælder for en efterretningstjeneste som FE, indebærer, at FE som udgangspunkt er undtaget almindelig offentlig indsigt. Det betyder imidlertid ikke, at FE er undtaget uafhængig kontrol – tværtimod. De særlige beføjelser, FE er tillagt, afspejles af, at tjenesten er underlagt en række dedikerede kontrolorganer.

Folketinget har et særligt udvalg, der alene beskæftiger sig med FE og Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne), og FE og PET er underlagt et uafhængigt kontrolorgan – Tilsynet med Efterretningstjenesterne – der udelukkende fører kontrol med de to efterretningstjenester.


Folketingets kontrol
Fra Folketingets side er den politiske kontrol med FE suppleret med et særligt udvalg, udvalget vedrørende efterretningstjenesterne.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Der foretages et selvstændigt og uafhængigt tilsyn med FE’s behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer. Dette tilsyn føres af Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Rigsrevisionen
FE har egen hovedkonto på Finansloven, og FE er undergivet bevillingsmæssig kontrol, som Rigsrevisionen står for.

Sidst opdateret 17-10-2019 - kl. 13:50

Interne links