Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Benchmarking rapporten 2006 

I november 2005 besluttede regeringen, at der skulle foretages en benchmarking af FE. Sammendrag fra benchmarkrapporten blev offentliggjort 17. maj 2006.


Rapporten består af en ikke-klassificeret del (resumé/hovedlinier) og en klassificeret del. Kun den ikke-klassificerede del af rapporten blev i 2006 offentliggjort.


Læs de ikke-klassificerede resumé/hovedlinier af rapporten på dansk.
Read the non classified caption/headlines of the report in english.


Daværende chef for FE, Jørn Olesen havde denne kommentar til rapporten:


”Den generelle vurdering af FE i rapporten er:
  • At Danmark ”gets value for money”.
  • At der gøres en stor indsats med relativt begrænsede ressourcer.
  • At der udvises en professionalisme, som måske ikke altid anerkendes.
  • At FE vurderes at være en af de europæiske tjenester, der effektivt håndterer tidens udfordringer, herunder udvikler den nødvendige fleksibilitet og teknologi.

De vurderinger er jeg naturligvis rigtig godt tilfreds med. De viser, at FE gør et solidt og professionelt arbejde.

Rapporten peger samtidig på en række forhold, som vi enten kan gøre bedre eller bør være opmærksomme på i den videre udvikling. De fleste af disse betragtninger og anbefalinger er på linje med vores egne observationer og ambitioner. En række af forholdene har vi allerede taget fat på. Nogle tiltag vil umiddelbart kunne gennemføres. Andre kræver dialog, samarbejde og beslutninger sammen med andre myndigheder. Det må vi alt sammen se nærmere på.

Ikke alle foreslåede tiltag vil kunne gennemføres inden for den eksisterende budgetmæssige ramme. Det må vi drøfte nærmere med Forsvarsministeriet.

Jeg har også noteret mig, at benchmarkeren finder, at efterretningsarbejde i dag er både vanskeligt og særdeles vigtigt for national og kollektiv sikkerhed. Også det er betragtninger, jeg helt kan tilslutte mig.

Jeg kan herudover henvise til sammendraget. FE og FE’s medarbejdere kan være stolte over budskaberne heri. De viser, at vi er kommet langt, og at vi bevæger os den rigtige vej. Men vi hviler naturligvis ikke på laurbærrene af den grund.”

Sidst opdateret 28-02-2013 - kl. 12:01

Interne links