Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Benchmarking 

Regeringen besluttede i november 2005, at der skulle gennemføres en benchmarking af FE. Det skete i forlængelse af anbefalingerne fra den tværministerielle arbejdsgruppe om terrorbekæmpelse, som i oktober 2005 fremlagde rapporten "Det danske samfunds indsats og beredskab mod terror".


Formålet med benchmarkingen har været at vurdere kvaliteten og relevansen af efterretningstjenestens virksomhed, herunder rapportering, ressourceanvendelse, organisation og snitflader til andre myndigheder. Undersøgelserne skulle tage udgangspunkt i tilsvarende forhold i sammenlignelige lande, i det omfang sådanne oplysninger var tilgængelige.

Benchmarkingen af FE blev gennemført af den uafhængige ekspert Sir Kevin Tebbit, der har været i tjeneste som britisk embedsmand i 36 år, herunder i både det britiske forsvars- og udenrigsministerium. Sir Kevin Tebbit har gennem sin karriere bl.a. været departementschef i det britiske Forsvarsministerium, chef for en af Storbritanniens efterretningstjenester, samt i en periode været medlem af den britiske Joint Intelligence Committee. Det har givet ham et særligt kendskab til den type efterretningsvirksomhed, som FE udøver.


Sammendrag og konklusioner fra rapporten blev offentliggjort 17. maj 2006.


Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne har i sin seneste beretning af 26. november 2010 lagt vægt på at få en løbende orientering om status for opfølgningen på benchmarkrapportens konkrete anbefalinger.


Rapporten bestod af en ikke-klassificeret del (resumé/hovedlinjer) og en klassificeret del med en række konkrete anbefalinger. Den ikke-klassificerede del blev offentliggjort i 2006.


I forbindelse med udvalgets kontrol af gennemførelsen af anbefalingerne, har FE set det formålstjenligt så vidt muligt at afklassificere anbefalingerne og status for deres gennemførelse.

 

Udvalget skriver i beretningen af 26. november 2010, at udvalget generelt betragter sit arbejde med at kontrollere implementeringen af benchmarkundersøgelsen som afsluttet.

Sidst opdateret 01-03-2013 - kl. 14:12

Interne links

Eksterne links