Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Benchmark - Anbefalinger og status 2010 

I 2006 gennemførte en uafhængig britisk ekspert i efterretningsforhold en benchmarking af Forsvarets Efterretningstjeneste, (FE). Benchmarkingen skulle vurdere kvaliteten og relevansen af efterretningstjenestens virksomhed.


Benchmarkingundersøgelsen resulterede i en række konkrete anbefalinger.

Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne har lagt vægt på at få en løbende orientering om status for opfølgningen på undersøgelsens konkrete anbefalinger.


Udvalget erklærer sig, i beretningen af 26. november 2010, tilfreds med, at der er arbejdet målrettet med implementering af anbefalingerne, som har indgået som et omdrejningspunkt for den strategiske udvikling af FE i de senere år. Udvalget finder, at der er arbejdet seriøst med at føre de relevante dele af benchmarkrapportens anbefalinger ud i livet.

I beretningen lyder det bl.a. (uddrag):


  • FE har f.eks. tilført yderligere ressourcer til områderne analyse og fysisk indhentning, samt foretaget materielinvesteringer og gennemført udviklingsprojekter for den elektroniske indhentning og på it-området.
  • FE har forøget antallet af indhentere markant og reorganiseret FE’s tekniske sektor for at blive bedre til at håndtere moderne kommunikationsteknologi. Der er endvidere etableret en særlig analytiker-/indhentningscelle med henblik på at styrke koordinationen mellem analyse- og indhentningsfunktionerne og øge indholdet af nationale efterretninger i FE’s rapportering.
  • Herudover er der implementeret en række anbefalinger vedrørende FE’s indsats på det sikkerhedsmæssige område inden for kommunikation og it. FE har endvidere implementeret anbefalinger, der vedrører indhold og form af rapporteringer til beslutningstagerne. Der er desuden sket en styrkelse i relation til informationsudvekslingen og samarbejdet mellem myndigheder, og samtidig er samarbejdet med udenlandske partnere blevet styrket.
  • Samlet set har benchmarkrapportens anbefalinger medvirket til en generel styrkelse af FE både som Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og som militær sikkerhedstjeneste.
  • Sammen med anbefalingerne i regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse har benchmarkerens anbefalinger især bidraget til, at Forsvarets Efterretningstjenestes vigtige indsats mod terror er blevet styrket.
  • Udvalget finder det tilfredsstillende, at FE har implementeret i alt 14 anbefalinger, herunder i form af ganske omfattende projekter.

Benchmarkrapporten består af en ikke-klassificeret del (resumé/hovedlinier) og en klassificeret del med en række konkrete anbefalinger. Den ikke-klassificerede del blev offentliggjort i maj 2006, men i forbindelse med udvalgets kontrol af gennemførelse af anbefalingerne, har FE set det formålstjenligt så vidt muligt at afklassificere anbefalingerne og status.


Hent de afklassificerede anbefalinger og status.

 

Sidst opdateret 28-02-2013 - kl. 12:01

Interne links

Eksterne links