Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Uddrag af den afklassificerede rapport "Truslen mod Danmark, 1978".
Uddrag af den afklassificerede rapport "Truslen mod Danmark, 1978".

Koldkrigsarkiv 

Den 30. juni 2005 offentliggjorde Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) udredningen ”Danmark Under Den Kolde Krig – Den sikkerhedspolitiske situation 1945-1991”.

En del af kildegrundlaget for udredningen har været FE's arkivalier fra perioden. En central del af disse arkivalier stilles derfor til rådighed for offentligheden.Under Den Kolde Krig var det FE’s primære opgave at indsamle, bearbejde og formidle informationer om forhold i Warszawapagten af betydning for Danmarks sikkerhed. Warszawapagtens militære kapacitet og dennes mulige anvendelse mod Danmark blev fra 1965 beskrevet, vurderet og sammenfattet i dokumentet ”Truslen mod Danmark”, der jævnligt blev opdateret.


”Truslen mod Danmark” var højt klassificeret under Den Kolde Krig og i tiden herefter, herunder endnu i den periode, hvor DIIS-forskere arbejdede med arkivalierne. FE har imidlertid på baggrund af de politiske ændringer i Danmarks nærområde nu afklassificeret ”Truslen mod Danmark”, der herved kan stilles til rådighed for offentligheden.


FE udgav under Den Kolde Krig også enkelte ikke-klassificerede dokumenter om den militære trussel mod dansk område til brug for offentligheden. Disse dokumenter kaldtes ”Warszawapagtens aggressionsmuligheder mod dansk område”. FE har valgt også at lægge disse ud på hjemmesiden. Der kan herved foretages sammenligning mellem de klassificerede og de ikke-klassificerede dokumenter.


Den militære trussel mod Danmark blev også beskrevet i ikke-klassificeret form i 1972 i beretningen fra Forsvarskommissionen af 1969, og i 1989 i beretningen fra Forsvarskommissionen af 1988. Dele af disse beretninger hører derfor med til FE’s beskrivelse af truslen mod Danmark i perioden. Det er derfor valgt også at medtage relevante dele af disse beretninger.


Med Den Kolde Krigs ophør skete der så store ændringer i trusselsbilledet, at FE ophørte med udgivelsen af ”Truslen mod Danmark”. FE’s samlede vurdering benævntes herefter ”Det efterretningsmæssige planlægningsgrundlag”. Den første af disse – fra 1991 – er også blevet afklassificeret og gøres hermed også tilgængelig.

Sidst opdateret 28-02-2013 - kl. 11:56

Interne links