Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Center for Cybersikkerhed etablerer situationscenter

Indholdsområde

 
 
 

Center for Cybersikkerhed etablerer situationscenter 

Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed har nu taget det første skridt i etableringen af et cybersituationscenter, som får til opgave at tilvejebringe et nationalt cybersituationsbillede.

28-09-2018 - kl. 07:00
Situationscenteret er et konkret eksempel på gennemførelsen af initiativerne fra forsvarsforliget for perioden 2018 til 2023 og er også ét af initiativerne i den seneste nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi.

Center for Cybersikkerhed arbejder frem mod ultimo 2020 på at uddanne specialister med henblik på at kunne udbygge driften af situationscenteret til døgnbemanding alle årets dage. Indtil da vil kapaciteten løbende blive udvidet.

Cybersituationscenteret har en række opgaver:

- Cybersituationscenteret er nationalt kontaktpunkt i forhold til EU’s NIS-direktiv.

- Cybersituationscenteret skal opbygge et nationalt cybersituationsbillede i første omgang i tæt samarbejde med offentlige myndigheder, forsvaret og virksomheder i de seks samfundsvigtige sektorer: Tele, energi, transport, sundhed, søfart og finans. Situationsbilledet skal give en samlet forståelse af og et overblik over aktuelle cybertrusler mod Danmark på baggrund af Center for Cybersikkerheds akkumulerede viden fra egne og samarbejdspartneres kilder i ind- og udland.

- Situationscenteret monitorerer Center for Cybersikkerheds sensornetværk, som har til opgave at opdage cybertrusler mod de tilsluttede virksomheder og myndigheder. Det nuværende sensornetværk har særligt fokus på de mest avancerede angreb, der oftest udføres af statsstøttede aktører, eller cyberangreb, der i øvrigt kan påvirke det danske samfund i væsentlig grad.

- I forbindelse med væsentlige cyberangreb, aktuelle cybertrusler eller it-sikkerhedshændelser, som kan have interesse og relevans for en bred eller en begrænset kreds af myndigheder, virksomheder og andre, vil situationscenteret udsende varsler, som kan indeholde konkrete tekniske anbefalinger i forbindelse med en aktuel trussel.

- Situationscenteret vil også informere generelt om cybersikkerhed i forhold til det aktuelle situationsbillede. Cybersituationscenteret har lanceret sin egen foreløbige hjemmeside, og situationscenteret vil også være til stede på Twitter (@CFCSsitcen) og begge vil udgøre de primære offentlige kommunikationsredskaber for varsler, trusselsvurderinger, rapporter m.v.

Pressevagt

Pressen kan kontakte FE's pressevagt på tlf. 2016 0593 eller på mail: FEkommunikation@fe-ddis.dk