Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Opgaver 

Telemyndighed 

Center for Cybersikkerhed er ressortansvarlig for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren. Det betyder, at centeret efter bemyndigelse i lov om net-og informationssikkerhed udsteder bekendtgørelser og har til opgave at føre tilsyn på området samt på overordnet niveau at koordinere håndteringen af særlige trusler, som kan påvirke informationssikkerheden i telesektoren.

Centeret rådgiver også samfundets beredskabsaktører om teleberedskab.

I beredskabssituationer har Center for Cybersikkerhed den koordinerende rolle i relation til samfundets teleforsyning. En af centerets opgaver er derfor at planlægge for og varetage krisestyring med henblik på at sikre samfundsmæssig kommunikation samt beredskabsaktørernes behov for elektronisk kommunikation, herunder adgang til telefoni og internetkommunikation, i beredskabssituationer og ekstraordinære situationer.

Læs mere om lovgivning om informationssikkerhed og beredskab på teleområdet.

Generel kontakt til Telemyndigheden ved Center for Cybersikkerhed bedes rettet via:
Telefon: +45 3332 5580
E-mail: tele(at)cfcs.dk

Om indberetning af hændelser til Telemyndigheden ved Center for Cybersikkerhed læs her
Sidst opdateret 29-06-2020 - kl. 15:22

Værktøjer