Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

De samfundskritiske sektorer og CFCS drøfter hændelseshåndtering og varsler

Indholdsområde

 
 
 

De samfundskritiske sektorer og CFCS drøfter hændelseshåndtering og varsler 

De seks samfundskritiske sektorers cyber- og informationssikkerhedsenheder (DCIS'er) mødes endnu engang med CFCS for at udveksle cyber- og informationssikkerhedserfaringer og -udfordringer.

16-08-2019 - kl. 11:10
Videndelingsnetværket om cybersikkerhed for de samfundskritiske sektorer mødes for tredje gang i dag for at dele sektorspecifikke erfaringer til gavn for cyber- og informationssikkerheden på tværs af de seks sektorer og for Danmark som helhed. Fokus på mødet er bl.a. på varsler og hændelseshåndtering samt hvordan samarbejdet fortsat kan udbygges.

Netværket er etableret som led i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi, hvor de seks samfundskritiske sektorers (tele, energi, søfart, transport, sundhed og finans) decentrale cyber- og informationssikkerhedsenheder og CFCS mødes flere gange årligt for at opbygge et tæt samarbejde. Netværket drives med udgangspunkt i de samfundskritiske sektorers ønsker og behov. CFCS bidrager til netværket med bl.a. teknisk ekspertise, relevant viden om cybertrusler og sikkerhændelser.

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FE presse tlf. 20 16 05 93