Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Første møde i 2019 i strategisk forum for virksomheder og brancheorganisationer

Indholdsområde

 
 
 

Første møde i 2019 i strategisk forum for virksomheder og brancheorganisationer 

Det Strategiske Samarbejdsforum mellem brancheorganisationer, virksomheder og Center for Cybersikkerhed har holdt det første møde i 2019.

30-01-2019 - kl. 09:30
Tirsdag den 29. januar samlede Center for Cybersikkerhed en række af de største danske virksomheder til årets første møde i Det Strategiske Samarbejdsforum. Forummet mødes 3-4 gange årligt og har til formål at fremme den strategiske dialog om cybersikkerhed mellem Center for Cybersikkerhed, virksomheder og brancheorganisationer.

Truslen fra cyberkriminalitet er stigende i både omfang og kompleksitet, og det nye trusselsbillede forstærker behovet for samarbejde og videndeling mellem centrale aktører. Én af måderne, hvorpå Center for Cybersikkerhed bidrager til at løfte denne opgave er gennem det Strategiske Samarbejdsforum for store danske virksomheder og brancheorganisationer.

Formålet med det strategiske samarbejde er at videndele og dermed understøtte brancheorganisationers og virksomhedernes indsatser på cybersikkerhedsområdet på baggrund af den særlige erfaring og viden om cybertrusler, cyberangreb og andre sikkerhedshændelser, som Center for Cybersikkerhed kan stille til rådighed for deltagerne. Samtidig kan virksomheder og organisationer dele konkrete erfaringer på tværs af brancher.

På årets første møde fik deltagerne bl.a. lejlighed til at drøfte den akutelle cybertrussel og nye initiativer og redskaber i Center for Cybersikkerheds indsats, ligesom der var en drøftelse af arbejdet med de sektorspecifikke strategier.

Pressevagt

Pressen kan henvende sig til pressevagten på telefon +45 2016 0593 eller på mail: FEkommunikation@fe-ddis.dk