Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Samarbejdet med de samfundskritiske sektorer styrkes yderligere

Indholdsområde

 
 
 

Samarbejdet med de samfundskritiske sektorer styrkes yderligere 

Fredag d. 25. januar søsatte Center for Cybersikkerhed sammen med de decentrale cyber- og informationssikkerhedsenheder et nyt videndelingsnetværk, som skal bidrage til arbejdet med cyber- og informationssikkerhed i de samfundskritiske sektorer.

25-01-2019 - kl. 15:00
Arbejdet med at styrke cyber- og informationssikkerheden i regi af den nationale strategi er i fuld gang, og i dag afholdtes første møde i et nyt videndelingsnetværk for de decentrale cyber- og informationsenheder i de samfundskritiske sektorer i Danmark.

Initiativet er et blandt mange elementer i Center for Cybersikkerheds arbejde for et sikkert digitalt Danmark. På dagsordenen for dagens møde var bl.a. de decentrale enheders ønsker og forventninger til arbejdet i netværket, mulig teknisk understøttelse af videndeling og en introduktion til CFCS’ situationscenter og rådgivningsarbejde.

Formålet med netværket er at styrke koordinationen på tværs af sektorerne, øge videndelingen samt igangsætte og gennemføre fælles indsatser. Netværket skal drives med udgangspunkt i sektorernes ønsker og behov.

Med videndelingsnetværket får de decentrale cyber- og informationsenheder skabt en ramme, hvor der kan udveksles sektorspecifikke erfaringer til gavn for cyber- og informationssikkerheden på tværs af de samfundskritiske sektorer og Danmark som helhed. Center for Cybersikkerhed bidrager bl.a. med relevant viden om cybertrusler og sikkerhedshændelser til netværket.

Pressevagt

Pressen kan henvende sig til pressevagten på telefon +45 2016 0593 eller på mail: FEkommunikation@fe-ddis.dk