Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Styrkelse af cybersikkerhedskompetencer gennem offentligt-privat samarbejde

Indholdsområde

 
 
 

Styrkelse af cybersikkerhedskompetencer gennem offentligt-privat samarbejde 

Center for Cybersikkerhed var torsdag med til at afvikle en workshop om aktiviteter, der kan understøtte kompetenceudviklingen for generalister, specialister og ledere i både den private og den offentlige sektor.

04-03-2019 - kl. 15:00
For at skabe nye og stærkere offentlige-private samarbejder om kompetenceudvikling på cyber- og informationssikkerhedsområdet var Center for Cybersikkerhed torsdag med til at afvikle en workshop om aktiviteter, der kan understøtte kompetenceudviklingen for generalister, specialister og ledere i både den private og den offentlige sektor.

Deltagerne drøftede bl.a. sikkerhedsuddannelse af medarbejderne, roller og ansvar som mellemleder i forhold til informationssikkerhed, formidling af viden om informationssikkerhed til topledelsen og sikkerhedskompetencer hos it-specialister. Kompetenceudvikling er af stor betydning for at kunne udvikle og tilpasse sikkerhedsstyringen og håndtere potentielle sikkerhedsbrud.

Video fra arrangementet kan ses her.

Bag arrangementet stod Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Center for Cybersikkerhed og Digital Dogme, hvor der deltog ca. 50 ledere og medarbejdere fra private og offentlige virksomheder samt flere brancheorganisationer. Workshoppen indgår som led i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategis initiativ om etablering af et privat-offentligt samarbejde om kompetenceopbygning på cyber- og informationssikkerhedsområdet.

Pressevagt

Pressen kan henvende sig til pressevagten på telefon +45 2016 0593 eller på mail: FEkommunikation@fe-ddis.dk