Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Højnelse af cybersikkerheden kræver samarbejde 

Strategisk Samarbejdsforum, der samler en række af de største danske virksomheder og brancheorganisationer, mødtes i dag på Kastellet og drøftede en række emner vedrørende cyber- og informationssikkerhed.

05-12-2019 - kl. 14:55
Center for Cybersikkerhed og en række store virksomheder og brancheorganisationer mødtes i dag til årets sidste møde i det Strategiske Samarbejdsforum. Mødet blev bl.a. brugt til erfaringsudveksling mellem forummets medlemmer om bl.a. en ny analyse om små og mellemstore virksomheders behov for informationsudveksling om it-sikkerhedshændelser med fokus på, hvordan de store virksomheder kan bidrage til at styrke den digitale sikkerhed hos SMVerne. SMVerne er ofte vigtige underleverandører til både den offentlige sektor og de større virksomheder.

Center for Cybersikkerhed har i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen udgivet en række vejledninger i efteråret, der kan være nyttige for både SMVerne og de større virksomheder. Det gælder bl.a. passwordvejledning, vejledning om informationssikkerhed i leverandørstyring, og senest en vejledning om brug af cloud-løsninger.

Forummet er også en god mulighed for at drøfte seneste tendenser inden for cybertruslen, sådan som FEs årlige risikovurdering også beskriver. Ligesom anledningen også blev brugt til at drøfte, hvordan samarbejdet mellem Center for Cybersikkerhed og virksomhederne fortsat kan udbygges.

Strategiske drøftelser skal styrke cybersikkerhed i de enkelte sektorer
Det Strategiske Samarbejdsforum mødes 3-4 gange årligt og samler repræsentanter fra en række af de største danske virksomheder og brancheorganisationer. Formålet med møderne er at videndele og understøtte virksomhedernes indsatser på cybersikkerhedsområdet på baggrund af den særlige viden om cybertrusler, cyberangreb og andre sikkerhedshændelser, som Center for Cybersikkerhed, FE og forummets egne medlemmer stiller til rådighed for gruppen.

Pressevagt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til FE presse tlf. 20 16 05 93