Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Blue Olex19 - stor cybersikkerhedsøvelse i Paris 

Center for Cybersikkerhed deltog i denne uge i Blue Olex19 i Paris, en øvelse for EU’s medlemslande og institutioner i at håndtere større cybersikkerhedshændelser.

05-07-2019 - kl. 14:40
Den 2. og 3. juli samledes EU’s Agentur for Cybersikkerhed (ENISA), Kommissionen og 23 medlemslandes nationale cybersikkerhedsmyndigheder for første gang til en high level-øvelse i Paris, kaldet Blue Olex19.Formålet med øvelsen var at udvikle procedurer til effektivt at kunne håndtere større cybersikkerhedshændelser, såfremt EU’s medlemslande bliver ramt.

Øvelsen udsprang af EU’s strategi for håndtering af cybersikkerhedshændelser, kaldet Blueprint-strategien. Blueprint-strategien blev vedtaget i 2017 af Kommissionen og tilskynder EU’s medlemslande og EU’s institutioner til at aftale procedurer for samarbejde og udveksling med henblik på at kunne håndtere større cybersikkerhedshændelser.

Blueprint-strategien tager afsæt i tre niveauer af krisehåndtering (politisk, operationelt og teknisk niveau), hvoraf Blue Olex19-øvelsen fokuserede på det operationelle niveau. Øvelsen tog udgangspunkt i tre scenarier, der adskilte sig i forhold i hvilket omfang, medlemslandene var blevet ramt.

Resultaterne af øvelsen vil være med til at drive nuværende og fremtidige initiativer for et tættere og mere effektivt samarbejde mellem EU’s medlemslande og EU’s institutioner, når det kommer til håndtering af cybersikkerhedshændelser.

Yderligere information kan findes her .

Pressevagt

Pressen kan henvende sig til pressevagten på telefon +45 2016 0593 eller på mail: FEkommunikation@fe-ddis.dk