Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Cybertruslen: Fortsat behov for at styrke basal it-sikkerhed 

Center for Cybersikkerheds observationer fra 2014 til forår 2015 viser, at især malware-angreb dominerer i antallet af sikkerhedshændelser. Men mange angreb kan fortsat undgås ved at følge basale retningslinjer.

02-10-2015 - kl. 13:20

Malware-angreb og forsøg på at udnytte sårbarheder i it-systemer er blandt de mest udbredte cybertrusler, som Center for Cybersikkerheds Netsikkerhedstjeneste har observeret siden 2014. Det viser en ny analyse, som centeret har offentliggjort i dag i forlængelse af beretningen for 2014, der blev udgivet i september.
 

Denne nye analyse, ”Observationer fra Netsikkerhedstjenestens gennemgang af kundernes net-værkstrafik”, viser et mere detaljeret overblik over de konkrete typer af cybertrusler, som Netsik-kerhedstjenesten har observeret mod sine tilsluttede kunder. Og konklusionen er ifølge chef for Center for Cybersikkerhed Thomas Lund-Sørensen:

 

”Selv om Danmark fortsat er udsat for en alvorlig trussel fra stater og statslige aktører, bør man ikke miste fokus på de mest basale aspekter ved it-sikkerhed; At holde programmer og systemer opdaterede. Center for Cybersikkerheds analyse viser også, at det fortsat er et vilkår, at også min-dre avancerede angribere forsøger at tiltvinge sig adgang til it-systemer og benytter sig af simpelt malware, som kan aflure brugernes brugernavne og kodeord,” udtaler Thomas Lund-Sørensen.

 
Mange af de observerede trusler fra Netsikkerhedstjenestens analyse vil kunne nedbringes ved at følge de gængse retningslinjer for it-sikkerhed. Derfor anbefaler Center for Cybersikkerhed fortsat danske virksomheder og myndigheder til at følge og implementere Top 4-rådene fra ”Cyberforsvar der virker”, som Center for Cybersikkerhed har udarbejdet i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen.

 
De fire råd er:
• Hold dine programmer opdaterede
• Hold dit operativsystem opdateret
• Begræns lokale administratorrettigheder
• Anvend applikation whitelisting

 
Læs flere detaljer om de observerede cybertrusler i analysen.