Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Center for Cybersikkerhed i nordisk CERT-øvelse 

Center for Cybersikkerhed har deltaget i en stor cyberøvelse sammen med de nordiske lande.

20-03-2015 - kl. 08:25
Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste har deltaget i en større cyberøvelse sammen med CERT’er fra Sverige, Norge, Finland og Island.

Formålet med øvelsen var blandt andet at styrke samarbejdet mellem de nordiske CERT’er og træne deres evner i at imødegå og håndtere større it-sikkerhedshændelser.

Foruden at træne håndtering af angreb på blandt andet netværkssystemer, stod øvelsesdeltagerne også over for at skulle forsvare sig mod angreb på industrielle kontrolsystemer (også kaldet SCADA). Et område, som Center for Cybersikkerhed også fremadrettet har et stort fokus på blandt andet gennem etableringen af et SCADA-kompetencecenter.

Den svenske myndighed MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) stod for tilrettelæggelsen af øvelsen i samarbejde med eksperter fra deltagernes lande.