Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Ny kontaktgruppe giver ministerier viden om cybertrusler

Indholdsområde

 
 
 

Ny kontaktgruppe giver ministerier viden om cybertrusler 

Center for Cybersikkerhed har afholdt det første møde i en nyoprettet tværministeriel kontaktgruppe vedrørende cybersikkerhed.

19-09-2014 - kl. 15:00
I begyndelsen af september afholdt Center for Cybersikkerhed det første møde i den nyoprettede tværministerielle kontaktgruppe vedrørende cybersikkerhed. Kontaktgruppen er blevet nedsat for at sikre, at ministeriernes topledelser har den mest opdaterede viden om, hvilke cybertrusler de statslige myndigheder står over for – og hvordan de kan sætte ind mod de avancerede angreb. Målet er at styrke cybersikkerheden i Danmark ved løbende at koordinere og udveksle informationer mellem de offentlige myndigheder på tværs af sektorerne.

Baggrunden for at nedsætte kontaktgruppen er, at danske myndigheder i stigende grad er udsat for cyberangreb, hvor statslige aktører, grupper og enkeltpersoner forsøger at trænge ind i den danske it- og teleinfrastruktur. Der har således i 2013-2014 været en række alvorlige cyberangreb i Danmark, hvoraf flere kan henføres til såkaldte APT-hackergrupper. APT står for Advanced Persistent Threats, og APT-angreb er blandt de alvorligste cybertrusler mod danske myndigheder.

Formand for kontaktgruppen er chefen for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen. Kontaktgruppen mødes fremover 2-3 gange årligt.