Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
Danske soldater undersøger et mistænkt piratskib
Danske soldater undersøger et mistænkt piratskib (Foto: fmn.dk). 

Trusselsvurdering i forbindelse dansk deltagelse i Operation Sea Guardian 

Trusselsvurdering i forbindelse med forslag til folketingbeslutning B 49 vedrørende dansk deltagelse i Operation Sea Guardian.

07-12-2017 - kl. 11:00
FE har ingen oplysninger om konkrete trusler mod danske flådefartøjer og andet militært personel i Middelhavet.

FE vurderer, at militante islamistiske grupper har intention om at angribe fartøjer i territorialfarvandene langs den nordafrikanske kyst og langs kystlinjen i det østlige Middelhav.

FE har dog ingen oplysninger om konkret terrorplanlægning mod maritime mål i dette område. Der er en konstant og specifik trussel fra cyberspionage mod Forsvaret.

Der er ligeledes en konstant trussel fra cyberkriminalitet.

Hent situations- og trusselsvurdering udsendt 7. december 2017